Post

Sote-uudistusLiitto perää maakuntien ja yksityissektorin yhteistyötä

29.9.2020Heli Mikkola
istock-1139847114-paattavainen_sote-ammattilainen-verkko
(Kuva: iStockphoto)

Hammaslääkäriliitto pitää sote-uudistuksen tavoitteita ja järjestämisvastuun siirtämistä maakunnille perusteltuina. Uudistuksesta jättämässään lausunnossa liitto kuitenkin toteaa, että järjestämislain palveluntuottajille asettamat hallinnolliset vaatimukset ovat osittain kohtuuttomia ja sellaisia, että pienet toimijat eivät kykenisi niitä täyttämään.

Hammaslääkäriliiton mielestä maakunnalla on oltava mahdollisuus päättää terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta itse. Tällöin se voi tarvittaessa hankkia palveluita yksityiseltä sektorilta, jos se on palvelujen tuottamisen kannalta järkevää.

– Erityisen tärkeää tämä on suun terveydenhuollon palveluissa, joissa kuntien terveyskeskusten resurssit on mitoitettu vain osalle aikuisväestöä, liitto muistuttaa.

Liitto myös arvelee, että uudistuksen tavoite kustannusten kasvun hillitsemisestä jää toteutumatta, jos hankintoja yksityiseltä sektorilta rajoitetaan laissa esitetyllä tavalla. Samaan lopputulokseen johtavat lakiin sisään rakennetut määritelmät, joiden takia vaatimukset täyttäviä palveluntuottajia ei juurikaan olisi.

– Säädökset johtaisivat maakunnan järjestämien terveydenhuoltopalvelujen ylikuormittumiseen ja palvelujen saatavuuden heikkenemiseen. Todennäköisenä seurauksena olisi julkisen terveydenhuollon kriisiytyminen, lausunnossa todetaan.

Aikuisväestön suun terveydenhuollon palveluista noin puolet tuotetaan yksityisellä sektorilla. Liitto korostaa, että julkinen taho ei jatkossakaan selviä yksin väestön suun terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta.

Liiton arvion mukaan uudistuksen henkilöstövaikutukset ovat julkisessa terveydenhuollossa merkittäviä.

– Henkilöstön vahva mukanaolo uudistuksen valmistelussa pitää varmistaa ja mieluiten ohjeistaa valtion puolelta. Palkkaharmonisaation toteuttamiseen tulee varata riittävät määrärahat ja se tulee toteuttaa mahdollisimman nopeasti.

Lausunnossaan liitto korostaa myös ehkäisevän terveydenhuollon merkitystä. Jos terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen laiminlyödään, valtion tulisi tarvittaessa käyttää sanktioiden mahdollisuutta.

– Nykyiselläänkään terveyden edistäminen ei aina saa riittävää painoarvoa päätöksenteossa. Vaarana on, että näin voi käy jatkossakin, mikäli järjestämislain toteutuksen seuranta on puutteellista. Saattaa olla, että kuntiin ei jatkossa edes jää riittävää osaamista ja ymmärrystä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen merkityksestä, liitto toteaa.

Hammaslääkäriliitto totesi myös, että terveydenhuollon toiminnan ja jatkuvan kehittämisen kannalta on välttämätöntä, että hammaslääkärikoulutukseen ja hammaslääketieteelliseen tutkimukseen ohjataan riittävästi resursseja.

Lausunnolla olleesta hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämiseksi jätettiin määräajassa 773 lausuntoa. Lakiesitys on tarkoitus antaa eduskuntaan joulukuussa. Järjestämisvastuu siirtyisi maakunnille 1.1.2023.

 

 

Lue myös
Etsitkö näitä?