Uutiset

KoulutusLiitto perää lisää resursseja erikoistumiskoulutukseen

7.10.2022Heli Mikkola

Hammaslääkäriliitto pitää tavoitetta erikoishammaslääkärien määrän kasvattamisesta oikeansuuntaisena, mutta huomauttaa, että nykyisillä resursseilla se ei ole realistista.

Erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien koulutustarvetta vuoteen 2035 käsitelleessä raportissa esitetään erikoishammaslääkärien määrän kasvattamista 40 prosentilla vuoteen 2035 mennessä. Tämä tarkoittaisi noin 50 erikoishammaslääkärin valmistumista vuosittain.

”Erikoishammaslääkärikoulutuksessa jo tällä hetkellä ongelmana on koulutuspaikkojen ja kouluttajien puute”, liiton jättämässä lausunnossa todetaan. Yliopisto ei siis voi avata erikoistujille opinto-oikeuksia, jos terveyskeskuksessa tai sairaalassa ei ole koulutuspaikkaa.

Liitto toteaa myös, että tuoreen selvityshenkilöraportin mukaan koulutuksesta maksettavat korvaukset eivät vastaa todellisia kustannuksia. ”Palvelujärjestelmälle osoitettuja korvauksia tulisikin kasvattaa, jotta koulutusvakansseja ja ohjaajia saadaan riittävästi. Vastaavasti yliopistot tarvitsevat lisää rahoitusta koulutuksen järjestämiseen”, liitto toteaa.

Selvityshenkilöiden kirjoittamassa raportissa ehdotettiin tietyille erikoislääkäri- tai hammaslääkäripulasta kärsiville aloille kohdennetun koulutus­rahoituksen pilottia. Liitto ehdottaa, että pilotin valmistelu käynnistettäisiin erikoishammaslääkärikoulutuksen pula-aloilla välittömästi.

Liitto toivoo myös, että seuraava kyselyyn pohjautuva erikoislääkäritilanteen selvitys lähetettäisiin hammaslääketieteen osalta myös perusterveydenhuoltoon.

Lue myös
Etsitkö näitä?