Ihmiset

HammaslääkäriliittoLiiton uudet jäsenet tulevat opiskelijoista

6.4.2023Anu Tilander

Hammaslääkäriliittoon kuuluu noin 7 470 jäsentä, joista opiskelijoita on noin 1 000. Liiton jäsenmäärä on pysynyt vakaana viime vuodet. Valtaosa uusista liittyvistä jäsenistä on opiskelijoita.

Liiton työssäkäyvistä jäsenistä hieman yli puolet työskentelee päätoimessaan julkisella sektorilla pääasiassa terveyskeskuksissa ja noin kolmannes yksityisellä sektorilla joko itsenäisenä ammatinharjoittajana, vuokaralaisena tai työsuhteessa.

Eläkkeellä olevia jäseniä on noin 2 200 ja tyypillisin eläkkeelle jäämisikä on tällä hetkellä 63 vuotta. Eläkeikäisistä jäsenistä noin 150 jatkaa yhä osittain työskentelyä yksityishammaslääkärinä. Luku perustuu liiton kautta potilasvakuutuksen ottaneisiin. Julkisella sektorilla eri tavoin osa-aikaisesti työskentelevistä tai keikkailevista eläkeikäisistä liitolla ei sen sijaan ole tarkempaa tietoa.

– Liittoon liitytään useimmiten opiskeluaikana. Jäsenyys jatkuu työelämän eri vaiheissa ja myös työuran jälkeen seniorijäsenenä. Olemme iloisia, että liiton jäsenistö on monipuolinen ja edustaa ammattikuntaa laajasti, sanoo järjestöpäällikkö Ira Peurakoski.

Akavalaisten jäsenmäärä kasvussa

Akavan kolmessa lääkärijärjestössä (Hammaslääkäriliitto, Lääkäriliitto ja Eläinlääkäriliitto) on tällä hetkellä yhteensä noin 39 770 jäsentä – Lääkäriliitossa noin 29 260 ja Eläinlääkäriliitossa 3 040 jäsentä.

Kaikkien Akavan liittojen jäsenmäärä oli vuoden 2023 alussa yhteensä 616 000. Edelliseen vuoteen verrattuna akavalaisten kokonaisjäsenmäärä kasvoi 1 200 jäsenellä.

Akavalaisista 54 prosenttia työskentelee yksityisellä sektorilla, kunnissa 23 prosenttia, vuoden alussa aloittaneilla hyvinvointialueilla 9 prosenttia ja valtiolla 10 prosenttia. Ammatinharjoittajina toimii 3 prosenttia akavalaisista. Akavan hallitus vahvisti liittojen jäsenmäärät helmikuun lopulla.

Lue myös
Etsitkö näitä?