Ihmiset

Oma järjestöLaatu ja potilasturvallisuus sai uuden erityispätevyyden

6.4.2022Anu Tilander

Uusi terveydenhuollon laadun ja potilasturvallisuuden erityispätevyys antaa monipuolisia valmiuksia kehittää ja johtaa terveydenhuollon yksikön laatu- ja potilasturvallisuustyötä.

Hammaslääkärien ja lääkärien yhteisen erityispätevyyden päätavoitteena on parantaa hoidon laatua ja turvallisuutta.

– Asiakas- ja potilasturvallisuus yhdessä henkilöstöturvallisuuden, asiakaskeskeisyyden, vaikuttavuuden, saatavuuden sekä näyttöön perustuvan hoidon kanssa on oleellinen osa hoidon laatua. Kyse on laajasta ja monitahoisesta kehittämisalueesta, jossa on tärkeää edetä samassa rintamassa muiden sote-palveluiden kanssa, sanoo HLT, EHL Nora Hiivala, joka työskentelee ylihammaslääkärinä Helsingin suun terveydenhuollossa.

Hiivala on ensimmäinen uuden erityispätevyyden suorittanut hammaslääkäri. Hän on myös erityispätevyystoimikunnan hammaslääkärijäsen.

– Uusi erityispätevyys yhdistää hienosti käytännön potilaan hoitoon liittyvän kehittämisen sekä laajemman sote-palveluiden turvallisten rakenteiden ja turvallisuuskulttuurin kehittämistyön, Hiivala kertoo.

Mahdollistaa oppimisen ja yhteistyön

Kollegoita Hiivala kannustaa aktiivisesti uutta erityispätevyyttä suorittamaan.

– Yhteinen erityispätevyys lääkärien kanssa antaa meille hammaslääkäreille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä tärkeässä asiassa sekä oppia kokeneemmalta – aihetta meitä enemmän tutkineelta ja laajalla osaajajoukolla kehittäneeltä ryhmältä.

Antoisaa on Hiivalan mielestä myös mahdollisuus päästä mukaan innostuneisiin kaikki palvelut ja ammattiryhmät kattaviin kehittäjäverkostoihin, joita Suomen potilasturvallisuusyhdistys, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus ja Vaikuttavuusseura sekä THL toiminnallaan tukevat.

– Vaikka en tee enää kliinistä työtä, koen edistäväni vahvasti potilaan parasta sekä toimintaympäristöä, jollaisessa ammattilaisenkin on hyvä työskennellä.

Näin monitahoisesta aiheesta löytyy aina uusia, mielenkiintoisia näkökulmia, joista haluaa tietää lisää, kertoo potilasturvallisuudesta vuonna 2016 väitellyt Hiivala.

Sote-uudistuksen ytimessä

Laadun ja turvallisuuden varmistaminen ja jatkuva kehittäminen ovat ydinasioita myös sote-uudistukses­sa.

– Tarvitsemme lisää osaamista, tutkittua tietoa ja tiivistä yhteistyötä eri ammattiryhmien välille sekä joukkovoimaa asioiden esiin tuomisessa ja kehittämisessä. Kansallinen tieto hoidon laadusta ja vaikuttavuudesta sekä asiakas- ja potilasturvallisuudesta on vielä hajanaista ja puutteellista, mikä vaikeuttaa tietoon perustuvaa johtamista, Hiivala pohtii.

Omavalvonta on merkittävä tehtävä uusilla hyvinvointialueilla, joten siihen tarvitaan toimivat laadun ja potilasturvallisuuden seurantamenettelyt.

– On tärkeää kehittää ammattilaisten käytännön työkaluja, joilla voidaan arjen kohtaamisissa varmistaa hyvä hoito ja asiakkaan kokemus laadukkaasta ja turvallisesta hoidosta. Asiakkaan ja potilaan kokemuksia sekä henkilöstön havaintoja tulee myös huomioida palveluiden kehittämisessä nykyistä paremmin, Hiivala painottaa.

Hän muistuttaa, että laadun ja turvallisuuden kehittäminen on kaikkien etu: päättäjien, viranomaisten, esihenkilöiden, ammattilaisten ja palveluita käyttävän kansalaisen.

Kuka voi suorittaa?

Erityispätevyyteen sisältyy käytännön palvelu, teoreettinen kurssimuotoinen koulutus sekä kehittämisprojekti.

Suorittajalta vaaditaan erikoishammaslääkärin tutkinto joltain hammaslääketieteen erikoisalalta tai vähintään viiden vuoden pituista työkokemusta.

Siirtymäaikana 29.4.2024 asti erityispätevyys voidaan lisäksi myöntää hammaslääkärille tai lääkärille, jolla on jo riittävä perehtyneisyys sekä osoitus pitkäaikaisesta ja aktiivisesta laatu- ja potilasturvallisuustyöstä.

Hammaslääkäreille erityispätevyyden myöntää Hammaslääkäriliiton hallitus erityispätevyystoimikunnan esityksestä. Erityispätevyyden myöntäminen edellyttää liiton jäsenyyttä.

Terveydenhuollon laatu ja potilasturvallisuus

Erityispätevyyden saavutettuaan hammaslääkäri:

  • osaa toimia laatua ja potilasturvallisuutta edistävissä verkostoissa
  • osaa etsiä tietoa laadun ja potilasturvallisuuden kehittämisestä
  • kykenee seuraamaan ja arvioimaan alan kirjallisuutta ja tutkimuksia
  • osaa löytää ja noudattaa alaan liittyviä säädöksiä, ohjeita ja suosituksia
  • hallitsee ja soveltaa laatu- ja potilasturvallisuusmenettelyjä työssään
  • ymmärtää laatujärjestelmän periaatteet ja merkityksen organisaatiolle
  • hallitsee potilasturvallisuusriskien ja laatupoikkeamien havaitsemisen ja vaaratapahtumien läpikäymisen sekä niistä oppimisen prosessit
  • osaa käyttää ja arvioida palvelujärjestelmän ja kliinisen laadun sekä potilasturvallisuuden mittareita tai laaturekisterejä
  • osaa hyödyntää tietoa potilasvahingoista, muistutuksista, kanteluista ja asiakaspalautteista toiminnan laadun ja turvallisuuden kehittämisessä
  • pystyy kehittämään ja johtamaan laatu- ja potilasturvallisuustyötä

Lisätietoa Hammaslääkäriliiton sivuilta.

Lue myös
Etsitkö näitä?