Ihmiset

Työ- ja virkaehtosopimuksetLääkärisopimusneuvottelut starttasivat tammikuussa

27.1.2022Anu Tilander

Neuvottelut viimeisestä Kunnallisesta lääkärisopimuksesta alkoivat virallisesti tammikuussa. Nykyinen sopimus on voimassa helmikuun loppuun.

– Kunnissa työskenteleville hammaslääkäreille tärkeitä asioita ovat erityisesti toimenpidepalkkiojärjestelmän kehittäminen ja säännöllisen työajan sijoittaminen. Lisäksi pidämme esillä työhyvinvointiasioita, vaikka niistä ei varsinaisesti sopimuksessa sovita, kertoo Hammaslääkäriliiton neuvottelupäällikkö Lotta Lax.

Liiton neuvottelutavoitteita on käsitelty liiton valtuustossa, hallituksessa ja valiokunnissa ja niistä on keskusteltu luottamusmiesten kanssa.

Nyt neuvoteltavaa sopimusta tullaan aluksi soveltamaan myös uusilla hyvinvointialueilla. Seuraavalla kierroksella neuvotellaan ensimmäisestä Hyvinvointialueiden lääkärisopimuksesta, jonka kehittämistä jatketaan heti tämän kevään kierroksen jälkeen.

Lääkärisopimuksesta neuvottelevat Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT (entinen KT Kuntatyönantajat) ja Lääkäriliittojen neuvottelujärjestö LNJ (entinen Lääkärikartelli). Kaikki LNJ:n jäsenjärjestöt eli Lääkäriliitto, Hammaslääkäriliitto ja Eläinlääkäriliitto osallistuvat neuvotteluihin.

– Myöhemmin tänä keväänä käynnistyvät vielä Hammaslääkäriliiton ja YTHS:n väliset sopimusneuvottelut.

Kunta-ala avasi julkisen sektorin neuvottelut

Kunta-alan virka- ja työehtoneuvottelut alkoivat 11. tammikuuta. Myös valtion neuvottelut käynnistyivät tammikuussa. Yliopistojen neuvottelut alkavat helmikuussa. Kuntapöytä avasi julkisen sektorin palkkaneuvottelut kokonaan uudessa tilanteessa, kun Teknologiateollisuuden sopimusaloilla palkankorotukset ovat eriytyneet henkilöstöryhmien välillä.

Työnantajapuoli tai edes valtakunnansovittelija ei nyt voi vedota siihen, että palkkaneuvotteluissa olisi yläraja, jota muut toimialat eivät voi ylittää.

Koko kunta-alaa koskevassa isossa neuvottelupöydässä sekä muissa julkisen sektorin sopimuksissa lääkäriryhmät ovat mukana akavalaisia edustavan
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn kautta. Lääkäriliittojen neuvottelujärjestö on JUKOn jäsen.

Lue myös
Etsitkö näitä?