Ihmiset

Oma järjestöLääkärijärjestöt julistivat ilmastohätätilan

22.1.2021Anu Tilander
ilmasto_istock
Kuva: iStockphoto

Suomen lääkärijärjestöt antoivat yhteisen ilmastohätätilan julistuksen 7. tammikuuta ja vetosivat päättäjiin ilmasto- ja kestävyystoimien vauhdittamiseksi. Hammaslääkärikuntaa edustavat julistuksen allekirjoittajina Hammaslääkäriliitto, Hammaslääkäriseura Apollonia ja Nuorten Hammaslääkärien yhdistys.

Tehokkaita keinoja kestävyyskriisin ratkaisemiseen on olemassa ja ne pitää ottaa käyttöön. Päättäjien tulee tehdä kaikki päätökset, jotka turvaavat kestävän tulevaisuuden, luonnon monimuotoisuuden ja ihmisten terveyden, lääkärijärjestöt painottavat. Keinovalikoima sisältää niiden mukaan tutkimuksen, lainsäädännön, verotuksen ja suositukset, joiden avulla ylikulutuksesta siirrytään kestävään, terveyttä ja hyvinvointia suojelevaan yhteiskuntaan.

Ilmastokriisi on myös terveyskriisi

Lääkärijärjestöt korostavat, että ilmastonmuutos on 2000-luvun vakavin uhka ihmisten terveydelle. Esimerkiksi vektorivälitteiset taudit, helleaaltojen terveyshaitat ja liukastumiset ovat jo lisääntyneet. Luonnon ja ihmisen välisen suhteen vaurioitumisen uskotaan lisäävän myös pandemioiden riskiä.

– Kaikki me olemme yhtä. Ulkopuolisia ei ole. Jokainen on vastuussa elinympäristöstään. Maasta, vedestä ja ilmasta. Itsestä ja toisista. Kukin omien voimiensa mukaan.  Mitä enemmän valtaa, sitä suurempi vastuu, sanoo arkkiatri Risto Pelkonen, joka toimii lääkärijärjestöjen ilmastohätätilajulistuksen suojelijana.

Terveydenhuolto on sekä osa ongelmaa että sen ratkaisua, todetaan järjestöjen kannanotossa. Lääkärijärjestöt vetoavat alan johtajiin ja ammattilaisiin, jotta kestävyys otetaan terveydenhuollossa kaikkea toimintaa ohjaavaksi periaatteeksi.

Ilmastonmuutos vaikuttaa myös hammaslääkäreihin

Ilmastokriisi tulee toteutuessaan vaikuttamaan eri tavoin myös suun terveydenhuoltoon ja hammaslääkäreihin.

– Ilmastonmuutos vaikuttaa esimerkiksi maailman vesitilanteeseen ja ruuantuotantoon, joilla on suoria vaikutuksia sekä terveyteen että suunterveyteen. Lisäksi suun terveydenhuoltoon heijastuu pakolaisuuden ja siirtolaisuuden lisääntyminen, johon liittyy kannaltamme sekä mahdollisuuksia että uhkia. Toisaalta voimme saada lisää osaavia työntekijöitä, joiden osaaminen pitää ensin varmistaa – toisaalta saamme myös lisää hoidettavia potilaita, sanoo pääsihteeri Vesa Pohjola Hammaslääkäriseura Apolloniasta.

Hammaslääkärien järjestöt kannustavat ammattikuntaa mukaan ilmastonmuutosta ehkäisevään ja sen vaikutuksia hillitsevään työhön.

– Me hammaslääkärit olemme ammattikuntana valmiita kantamaan omalta osaltamme vastuuta ja haluamme olla mukana kehittämässä uusia ympäristöystävällisiä ratkaisuja. On tärkeää, että myös suun terveydenhuollossa ekologinen kestävyys otetaan soveltuvin osin osaksi toimintaa, korostaa Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Henna Virtomaa.

Lääkärijärjestöjen ilmastohätätilan julistus

Maapallomme ekokriisi uhkaa suoraan ihmisen terveyttä. Lääkärikunta näkee uhan niin suureksi, että nopeat yhteiskunnalliset muutokset ovat välttämättömiä. Tieteellinen näyttö ongelmien laajuudesta on riittävää, ja tehokkaita keinoja tilanteen korjaamiseen on jo olemassa. Tutkimuksen avulla tulee jatkuvasti kehittää vaikuttavampia keinoja. Vaadimme päättäjiltä aktiivisia toimia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

Luonnonvarojen kestämätön käyttö, ilmastokriisi ja luonnon monimuotoisuuden romahtaminen ovat merkittäviä terveysuhkia ja vaikuttavat ihmislajin tulevaisuuteen. Ilman hyvinvoivaa maapalloa meillä ja tulevilla sukupolvilla ei ole mahdollisuutta elää hyvää ja turvallista elämää.

Maailmanlaajuinen ympäristökriisi vaikuttaa jo nyt merkittävästi ihmisten terveyteen eri puolilla maailmaa. Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen lisäävät myös uusien pandemioiden riskiä. Ilmaston lämpenemisestä johtuva kuivuuden lisääntyminen ja merenpinnan nousu kaventavat ihmisten elinalueita ja johtavat ilmastopakolaisuuteen. Osa maapallosta muuttuu elinkelvottomaksi tulevina vuosikymmeninä, jos ilmaston lämpenemistä ja luonnonvarojen ylikulutusta ei saada hallintaan. Tämä heijastuu myös Suomeen ja Eurooppaan.

Ympäristökriisi on monitahoinen, viheliäinen ongelma, jossa olemme yhtä aikaa sekä kärsijöinä että aiheuttajina. Hyvinvointiyhteiskuntamme on rakennettu uusiutumattomia luonnonvaroja vapaasti hyödyntämällä, mutta elintasomme ylläpito ei jatkossa ole mahdollista ylikulutuksen avulla. Terveydenhuoltosektori kuormittaa omalta osaltaan toiminnallaan maapalloa ja käyttää luonnonvaroja. Tunnustamme lääkäreinä oman vastuumme ja haluamme olla osa ratkaisua.

Vetoamme myös terveydenhuollon ammattilaisiin ja organisaatioiden päättäjiin aktiivisen kestävyystyön käynnistämiseksi. Esitämme, että jokaisessa terveydenhuollon yksikössä otetaan ekologinen kestävyys osaksi käytännön toimintaa.

Suomessa on vakaa ja vauras yhteiskunta, minkä vuoksi meillä on mahdollisuus ja vastuu toimia kestävyyskysymysten ratkaisuissa edelläkävijänä. Koronapandemian ei tule hidastaa vaan vauhdittaa ratkaisuja. Nyt tarvitaan päätöksiä ja tekoja, joilla ohjataan koko yhteiskunta kestävään toimintaan. Meillä ja lapsillamme on vain yksi maapallo. Terveytemme ja elämämme on sen hyvinvoinnista riippuvainen.

Maailman Lääkäriliiton (World Medical Association) tavoin julistamme ilmastohätätilan. Vetoamme lääkäreinä valtakunnan päättäjiin ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi alle kahteen asteeseen ja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Pyydämme, että teette kaikki ne vaikeat ja epämieluisat päätökset, joita tarvitaan siirryttäessä kohti kestävää yhteiskuntaa.

Suomen Lääkäriliitto
Lääkärin sosiaalinen vastuu ry
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry
Nuorten Lääkärien Yhdistys ry
Nuorten Hammaslääkärien Yhdistys ry
Finska Läkaresällskapet rf
Suomen Hammaslääkäriliitto
Suomen Yleislääkärit GPF ry
Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry – SELY
Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry
Elokapina Lääkärit

Lue myös
Etsitkö näitä?