Ihmiset

Oma järjestöLääkärien ja Lakimiesten työttömyyskassat neuvottelevat sulautumisesta

26.8.2021Anu Tilander

Lääkärien työttömyyskassa ja Lakimiesten työttömyyskassa ovat käyneet sulautumisneuvotteluja tämän vuoden alusta. Tavoitteena on, että Lakimiesten kassa sulautuu Lääkärien kassaan vuoden 2022 alussa. Päätös sulautumisesta tehdään Lääkärien työttömyyskassassa 9.9. ja Lakimiesten työttömyyskassassa 7.9.2021.

Lääkärien työttömyyskassa on lääkärien, hammaslääkärien ja eläinlääkärien yhteinen. Sulautuminen ei edellytä Lääkärien työttömyyskassan jäseniltä toimenpiteitä, vaan jäsenyys jatkuu automaattisesti.

Sulautumisella yhdeksi työttömyyskassaksi varaudutaan tulevaisuuden muutosten ja velvoitteiden täyttämiseen. Resursseja yhdistämällä pystytään panostamaan jäsenpalvelujen kehittämiseen ja jäsenyyskokemuksen parantamiseen. Yhdistymisellä voidaan myös vastata kasvaviin hallinnollisiin velvoitteisiin ja uusien tietoteknisten ratkaisujen kehittämistarpeisiin.

Lääkärien työttömyyskassaan kuuluu yli 24 000 jäsentä ja Lakimiesten työttömyyskassaan yli 12 500 jäsentä. Vuonna 2020 molempien tilikauden tulos oli yli 60 000 euroa ylijäämäinen.

Lääkärien ja Lakimiesten työttömyyskassat ovat toimineet yli 40 vuotta. Yhdistyessään ne muodostavat vakavaraisen ja kustannustehokkaan kahden perinteisen ammattiryhmän oman kassan, joka pystyy tarjoamaan työttömyysturvaa edulliseen jäsenmaksuhintaan. Työttömyyskassan nimessä tulevat säilymään kummankin ammattiryhmän nimikkeet. Kummankin henkilöstö jatkaa työtään uudessa organisaatiossa.

Työttömyyskassat ovat keskinäisen vastuun perusteella toimivia yhteisöjä, joiden tarkoituksena on työttömyysturvaetuuksien järjestäminen jäsenilleen. Työttömyyskassat eivät saa harjoittaa muuta kuin työttömyyskassalaissa tarkoitettua toimintaa. Ne ovat juridisesti ja taloudellisesti itsenäisiä.

Työttömyyskassakenttä on jo pidempään ollut murroksessa, jonka suuntana ovat entistä suuremmat toimijat. Tällä hetkellä Suomessa on 20 palkansaajakassaa ja yksi yrittäjien työttömyyskassa.

Lääkärien työttömyyskassan sivut: https://laakarientkassa.fi/

 

Kassaan pitää liittyä itse

  • Virka- ja työsuhteessa julkisella tai yksityisellä sektorilla työskentelevät hammaslääkärit voivat liittyä Lääkärien työttömyyskassaan. Myös opiskelijat voivat liittyä kassaan ollessaan alan kesätöissä.
  • Työttömyyskassan maksamia etuuksia ovat työttömille ja lomautetuille maksettava ansiopäiväraha ja vuorotteluvapaalla maksettava vuorottelukorvaus.
  • Vuoden 2021 kassan jäsenmaksu on 21 euroa.
  • Lääkärien työttömyyskassan jäsenyys ei sisälly Hammaslääkäriliiton jäsenyyteen, vaan kassaan pitää liittyä itse. Työttömyyskassalain mukaan kassan jäsenyys on erillinen ammattijärjestön jäsenyydestä.
  • Ammatinharjoittajana ja yrittäjänä toimiville on oma työttömyyskassa.
  • Lisätietoa työttömyyskasan jäsenyydestä Hammaslääkäriliiton sivuilta: https://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/jasenyys-ja-palvelut/tyottomyyskassan-jaseneksi#.YSddTt-U82z

 

 

 

 

 

 

 

 

Lue myös
Etsitkö näitä?