Uutiset

Työ- ja virkaehtosopimuksetKunta-alalle toinen lakkovaroitus Tampereelle ja Kuopioon – lakon piirissä vain osa hammaslääkäreistä

11.3.2022Anu Tilander
sopimusneuvottelu
Kuva: iStockphoto

Kunta-alan lakkovaroitus koskee kaikkia kunnan sopimusaloja, myös Lääkärisopimusta. Työnseisaus toteutetaan 29.–30.3., jos sopuun ei päästä ennen sitä. Mukana on Tampereen ja Kuopion perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon ei-kiireellinen vastaanottotoiminta.

Korkeakoulutettujen neuvottelujärjestö JUKO antoi toisen lakkovaroituksen 11. maaliskuuta. Neuvottelujen jatkamiseksi etsitään ratkaisua valtakunnansovittelijan johdolla.

Kunta-alan neuvottelut siirtyivät sovittelijalle 7. maaliskuuta, jolloin JUKO jätti ensimmäisen lakkovaroituksen Jyväskylään ja Rovaniemelle 23.–24.3. https://www.hammaslaakarilehti.fi/fi/uutinen/juko-jatti-lakkovaroituksen-hammaslaakarit-mukana-rovaniemella-ja-jyvaskylassa

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) tulee todennäköisesti siirtämään molempia lakkoja vielä kahdella viikolla. Lisäksi viranhaltijoiden osalta lakkoa voidaan edelleen siirtää yhdellä viikolla.

Toteutuessaan kuntapuolen työnseisaukset olisivat laajoja, sillä mukana ovat kaikki JUKOn kunta-aloja edustavat akavalaiset liitot sekä JHL ja Jyty. Kunnallinen lääkärisopimus on osa Jukon sopimuskokonaisuutta.

Työtaistelutoimilla työntekijäjärjestöt haluavat vauhdittaa virka- ja työehtosopimusneuvotteluja, jotka Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT keskeytti helmikuun lopussa.

 

Hammaslääkäriliitto tukee JUKOn tavoitteita

JUKOn tavoitteena on vähintään 2 prosentin yleiskorotus vuodelle 2022 sekä monivuotinen palkkaohjelma, joka korjaa kunta-alan palkkojen jälkeenjääneisyyttä yksityissektoriin verrattuna.

Lisäksi tavoitteina ovat muun muassa perhevapaiden tasaisempi jakautuminen 1.8.2022 voimaan tulevan perhevapaalainsäädännön mukaan.

– Nyt neuvotteluissa on ratkaistava, miten julkissektorin palveluihin saadaan riittävästi osaajia ja miten nykyiset ammattilaiset jaksavat vaativassa työssään. Työn sisällölliset ja määrälliset haasteet ovat kasvaneet – ja ovat entisessään kasvamassa – kriisien nyt seuratessa toisiaan, JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen toteaa JUKOn tiedotteessa.

Hammaslääkäriliitto tukee JUKOn tavoitteita, joilla halutaan turvata osaavan henkilöstön riittävyys ja työhyvinvointi. Toivomme, että sopimukseen päästään ennen työnseisauksien alkamista.

– Olemme neuvotteluissa ja mahdollisissa työtaistelutoimissa yhdessä JUKOn kanssa. Osallistumalla työtaisteluun yhdessä JUKOn muiden liittojen kanssa turvaamme asemamme neuvoteltaessa kunta-alan virka- ja työehtosopimuksista ja palkkaohjelmasta. Kyse on myös kunta- ja hyvinvointialueiden neuvottelujärjestelmän ja sopimustoiminnan tulevaisuudesta, kertoo järjestöpäällikkö Ira Peurakoski.

Kunta-alan työriitojen sovittelu jatkuu valtakunnansovittelijan luona.

– On hyvä, että sovitteluprosessi lähti nopeasti liikkeelle. Meidän JUKOn vahva tahto on päästä ratkaisuun, ja samalla pidämme kiinni tavoitteistamme. Lakko tosiaan estyy sillä, että kunta-alan neuvottelijat pääsevät sopimukseen ennen lakon alkamispäivää, sanoo JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren tiedotteessa. https://www.juko.fi/ajankohtaista/kunta-alan-osapuolet-kokoontuivat-jalleen-lakkoa-ei-tule-jos-sopimus-syntyy-ajallaan/

Sopimusneuvottelut

 

  • Kunta-alan sopimuksista neuvottelevat työnantajaa edustava Kunta- ja hyvinvointityönantajat KT sekä työntekijöitä edustavat kolme pääsopijajärjestöä: Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, JAU Jau (JHL ja Jyty) sekä Sote ry(Tehy ja Super, SPAL).
  • JUKO neuvottelee mm. Kunnallisesta yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES), jota sovelletaan myös hammaslääkäreihin, lääkäreihin ja eläinlääkäreihin siltä osin kuin Lääkärisopimuksessa on todettu.
  • Jukolaiset työskentelevät erilaisissa kuntapuolen asiantuntija-, johto- ja esimiestehtävissä sosiaali- ja terveydenhuollossa, opetusalalla, varhaiskasvatuksessa, hallinnossa, liikunta- ja nuorisoalalla sekä tekniikan ja kulttuurin aloilla.
  • Lääkärisopimuksesta neuvottelevat Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja Lääkäriliittojen neuvottelujärjestö LNJ. Kaikki LNJ:n jäsenjärjestöt eli Lääkäriliitto, Hammaslääkäriliitto ja Eläinlääkäriliitto osallistuvat neuvotteluihin.

Lisätietoa: Hammaslääkäriliiton Neuvottelukierros 2022 -sivuilta: https://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/tyoelama/neuvottelukierros-2022 ja järjestövalmiussivuilta: https://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/tyoelama/neuvottelukierros-2022/jarjestovalmius-neuvottelujen-tukena

Lue myös
Etsitkö näitä?