Uutiset

PääkirjoitusKestävää terveyttä suunnitelmallisella ­täydennyskoulutuksella

8.12.2023Katri Palo
Katri Palo. (Kuva: Ismo Henttonen.)

Hammaslääkäripäivät oli jälleen merkittävä tapahtuma alan ammattilaisille. Päivät tarjosivat mahdollisuuden oppia uutta, verkostoitua kollegoiden kanssa ja tavata ystäviä. Haluan kiittää kaikkia tapahtumaan osallistuneita.

Hammaslääkäripäivien teemana oli Kestävää terveyttä. Kestävän terveyden periaatteena on täyttää väestön terveystarpeet samalla, kun pyrimme suojelemaan ympäristöä, taloutta ja yhteiskunnan resursseja niiden säilyttämiseksi tuleville sukupolville. Suun terveydenhuollon resurssit ovat rajalliset, mikä edellyttää priorisointia. Tavoitteenamme on edistää kestävää terveyttä hyödyntäen niukkoja resursseja parhaalla mahdollisella tavalla.

Täydennyskoulutuksen avulla voimme yhdistää kestävän kehityksen periaatteet käytännön työhömme. Hammaslääkärin valan mukaisesti meidän on jatkuvasti kehitettävä ammatillista osaamistamme sekä huolehdittava työkyvystämme ja toimintamme laadusta. Tehdessämme hoitopäätöksiä meidän on suositeltava tutkimuksia ja hoitoja, jotka ovat osoittautuneet vaikuttaviksi ja tarkoituksenmukaisiksi, ja tarjottava potilaillemme parasta mahdollista hoitoa.

Täydennyskoulutukseen osallistuminen ei ainoastaan ylläpidä ammatillista osaamistamme, vaan lisää myös potilaiden luottamusta työtämme kohtaan ja vaikuttaa positiivisesti työhyvinvointiimme. Koulutus lisää työmotivaatiota ja työn imua. Työkyvyn säilyttäminen onkin kestävän terveyden ylläpitämistä.

Työnantajilla on merkittävä vastuu hammaslääkärien suunnitellusta ammatillisesta täydennyskoulutuksesta. Työnantajan tulee varmistaa, että työssä olevilla hammaslääkäreillä on mahdollisuus osallistua täydennyskoulutukseen yksilöllisten suunnitelmiensa mukaisesti. Näin heillä on ajantasainen tieto vaikuttavista hoitomenetelmistä ja uusista teknologioista. Tämä edistää työntekijöiden hyvinvointia ja lisää organisaation houkuttelevuutta työnantajana. Panostus täydennyskoulutukseen tuo säästöjä pitkällä aikavälillä, kun työntekijät tekevät vaikuttavia hoitopäätöksiä ja antavat laadukasta hoitoa potilaille.

Resertifikaatiosta eli ammattioikeuksien uudistamisesta on keskusteltu aika ajoin. Yksinkertaistettuna se tarkoittaa ammattioikeuksien uudistamista määräajoin siten, että sovitut kriteerit täyttyvät. Resertifikaation mahdollinen tuleminen herättää monia kysymyksiä.

Miten ammatillinen osaaminen tulisi osoittaa? Riittävätkö pelkät kurssitodistukset? Jokaisen on hyvä varmistaa, että kaikki käydyt täydennyskoulutukset ovat rekisteröityinä. Apollonian täydennyskoulutuksen seurantajärjestelmä uudistuu tulevan vuoden aikana, mikä tekee omien koulutustietojen tarkistamisesta ja puuttuvien koulutusten lisäämisestä järjestelmään entistä helpompaa.

Ammatillinen täydennyskoulutus on jokaisen hammaslääkärin oikeus ja velvollisuus. Sen avulla voimme edistää kestävää terveyttä, joka parantaa paitsi yksittäisten potilaiden, myös ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointia. Nähdään täydennyskoulutuksissa.

Katri Palo
Apollonian koulutustoimikunnan puheenjohtaja

Lue myös
Etsitkö näitä?