Post

VertaisarvioituKäypä hoito: Viisaudenhammas (päivitys)

29.4.2020Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä: Hanna Thorén, Marja Pöllänen, Jari Kellokoski, Tuula Palotie, Annina Sipola, Johanna Snäll ja Hanna Välimaa
kh_suositus_banneri

Tämä on tiivistelmä. Viittaus ja linkki suosituksen täyteen versioon ovat tekstin lopussa.

Tavoitteet

Suosituksen tavoitteena on
– yhdenmukaistaa hammaslääkärien hoitopäätöksiä
– parantaa hoidon laatua
– ehkäistä viisaudenhampaiden aiheuttamia terveyshaittoja ja kustannuksia.

Kohderyhmät

Suosituksen kohderyhmänä ovat terveydenhuollon ammattihenkilöt.

Keskeinen sanoma

  • Keskeisimpiä viisaudenhampaisiin liittyviä ongelmia Suomessa ovat viisaudenhampaan osittainen puhkeaminen ja siihen liittyvät tulehdukset.
  • Eniten hoidon tarvetta viisaudenhampaat aiheuttavat nuorille aikuisille.
  • Osittain puhjenneet viisaudenhampaat, jotka eivät asentonsa vuoksi pääse puhkeamaan kunnollisesti, suositellaan poistettaviksi 25. ikävuoteen mennessä.
  • Viisaudenhampailla ei ole yhteyttä alaetuhampaiden ahtautumiseen.
  • Viisaudenhampaita poistettaessa on oltava käytettävissä laadukas röntgenkuva.
  • Viisaudenhampaiden asennon ja sijainnin huolellisella tutkimuksella sekä tarvittaessa tarkennuskuvauksilla ja niiden mukaisilla hoitopäätöksillä voidaan vähentää jälkiongelmia, kuten hermovaurioita.
  • Riskit, joita viisaudenhampaan poisto aiheuttaa poistoaluetta ympäröiville kudoksille, on arvioitava etukäteen.
  • Viisaudenhammaskirurgian yhteydessä ei suositella rutiininomaista mikrobilääkeprofylaksia, vaan sen käyttö pitää kohdentaa potilaisiin ja toimenpiteisiin, joissa tulehduskomplikaatioiden riski on kliinisesti perustellusti suurentunut.
  • Poiston vaikeusasteen mukaisesti on kiinnitettävä huomiota työnjakoon ja oikeaan hoitopaikkaan.

Koko suositus painettuna: Suom Hammaslääkäril 2020; 6: 29-42

Suositus verkossa Duodecimin sivuilla:https://www.kaypahoito.fi/hoi50074

Käypä hoito

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Niissä käsitellään tärkeitä suomalaisten terveyteen ja sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä.

Suosituksia laaditaan lääkäreille, hammaslääkäreille, terveydenhuollon ammattihenkilöstölle ja kansalaisille hoitopäätösten pohjaksi.

Suosituksia laatii Suomalainen Lääkäriseura Duodecim yhdessä erikoislääkäriyhdistysten kanssa. Suositusten tuottamisesta vastaavat asiantuntijatyöryhmä ja Käypä hoito -toimitus julkisella rahoituksella.

Lue tästä lisää.

Lue myös
Etsitkö näitä?