Post

PääkirjoitusKäypä hoito -suosituksia potilaidemme parhaaksi

20.6.2018

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim käynnisti vuonna 1994 hankkeen lääkärin työn laadun kehittämiseksi. Pian todettiin, että laadun kehittämiseksi pitää kuvata, mitä hyvä laatu on. Niinpä Duodecim päätyi laatimaan hoitosuosituksia, jotka saivat nimekseen Käypä hoito -suositus.

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia, joissa käsitellään tärkeitä suomalaisten terveyteen ja sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä. Suosituksia laaditaan lääkäreille, hammaslääkäreille, muille terveydenhuollon ammattilaisille ja kansalaisille hoitopäätösten pohjaksi.

Ensimmäinen, keliakiaa käsittelevä Käypä hoito -suositus julkaistiin tammikuussa 1997. Varsin pian Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia tuli mukaan laatimaan Käypä hoito -suosituksia. Suusyövän diagnostiikkaa ja hoitoa ohjaava suositus julkaistiin marraskuussa 2002. Tällä hetkellä käytössä on yhdeksän Duodecimin ja Apollonian yhdessä laatimaa Käypä hoito -suositusta, joista tuorein on toukokuussa julkaistu hampaan paikkaushoitoa koskeva suositus.

Suomessa tehdään joka vuosi yli kolme miljoonaa paikkaa. Paikkaushoidon kansantaloudelliset kustannukset ovat merkittävät. Paikkojen uusimis- ja korjaamiskierre sitoo voimavaroja, jotka ovat poissa muusta suun terveydenhuollosta. Uusi Käypä hoito -suositus antaa ammattilaisille työkaluja paikkauspäätöksen tekemiseen, paikkamateriaalin valintaan sekä hyvänlaatuisen paikkaushoidon tekemiseen. Sen lisäksi suositus korostaa, että paikkaushoidon syihin pitää puuttua aina. Vain sillä tavoin saadaan paikkauskierre katkaistua.

Toimiva purenta pyritään säilyttämään oikean paikkamateriaalin valinnalla ja paikkojen hyvällä muotoilulla. Yhdistelmämuovi on yleisin paikkamateriaali ja huolellisesti tehtynä se on kestävä. Laajoissa poskihampaiden vaurioissa suun ulkopuolella valmistetut täytteet ovat hyvä vaihtoehto. Vanhojen toimivien amalgaamitäytteiden vaihtamista ei suositella, mutta uusien valmistusta ei myöskään suositella, koska amalgaamin käytöstä pyritään luopumaan kansainvälisten sopimusten mukaisesti vuoteen 2030 mennessä. Maitohampaiden laajoissa vaurioissa suositellaan teräskruunuja.

Kehitämme Käypä hoito -suosituksia entistä paremmin suomalaista terveydenhuoltoa tukeviksi. Tuorein esimerkki ovat Vältä viisaasti -suositukset, joilla pyritään eroon turhista tai haitallisista toimista terveydenhuollossa. Otamme mielellämme vastaan uusia ehdotuksia toimista, joita terveydenhuollossa tehdään tarpeettomasti, ja joista olisi syytä laatia Vältä viisaasti -suositus.

Hoitosuosituksilla ohjataan terveydenhuollon toiminnan sisältöä. Niissä ei perinteisesti olla arvioitu kustannusvaikuttavuutta, koska sitä koskevan kansainvälisen tutkimustiedon soveltamiseen liittyy epävarmuuksia. Taloudelliset tekijät tulee kuitenkin huomioida hoitopäätöksiä tehtäessä. Jatkossa Käypä hoito -suosituksiin liitetään nykyistä enemmän
arvioita interventioiden kustannusvaikuttavuudesta.

Apollonian ja Duodecimin yhteinen historia ulottuu vuonna 1852 Liperissä syntyneeseen Matias Europaeukseen, joka sittemmin tunnetaan nimellä Matti Äyräpää. Äyräpää mainitaan Suomen hammaslääketieteen isäksi, ja hän on myös Duodecimin perustaja ja ensimmäinen puheenjohtaja.

Apollonian ja Duodecimin yhteistyö Käypä hoito -suositusten parissa edistää Suomessa asuvien ihmisten terveyttä ja sairauksien hoitoa. On hyvä, että hoitosuosituksia laativat professioita edustavat tieteelliset yhdistykset.

Jorma Komulainen

LT, dosentti, Käypä hoito -suositusten päätoimittaja

Käypä hoito suositus: Hampaan paikkaushoito on luettavissa osoitteessa: http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50117

Lue myös
Etsitkö näitä?