Uutiset

Työ- ja virkaehtosopimuksetJUKO jätti lakkovaroituksen – hammaslääkärit mukana Rovaniemellä ja Jyväskylässä

7.3.2022Anu Tilander

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO antoi 7.3. lakkovaroituksen, joka koskee kaikkia kunnan sopimusaloja, myös Lääkärisopimusta. Työnseisaus järjestetään 23.–24.3. Jyväskylässä ja Rovaniemellä, jos neuvottelut eivät etene ennen sitä.

Mukana työtaistelussa ovat perusterveydenhuollon yksiköt suun terveydenhuolto mukaan lukien. Jos lakko toteutuu, se koskee kuitenkin vain pientä osaa Hammaslääkäriliiton jäsenistä.

Hammaslääkärien tehtävistä lakon ulkopuolelle on rajattu suun terveydenhuollon päivystys sekä kiirevastaanotot, suun terveydenhuollolle välttämättömät toiminnot, suun terveydenhuollon opetusvastaanotot ja erikoishammaslääkärien vastaanottotoiminta.

Työnseisaus toteutetaan tavalla, joka ei uhkaa kenenkään henkeä ja terveyttä.

Järjestöt haluavat vauhdittaa neuvotteluja

Lakkovaroituksella kunta-alan työntekijäjärjestöt JUKO, JHL ja Jyty haluavat vauhdittaa pysähtyneitä virka- ja työehtosopimusneuvotteluja.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT keskeytti neuvottelut samaan aikaan, kun sopimuskausi päättyi 28.2. Nyt ollaan sopimuksettomassa tilassa, jolloin työtaistelutoimet ovat sallittuja.

Kuntapuolen akavalaisia edustava JUKO on pitänyt neuvotteluissa esillä myös sitä, että työoloihin ja työhyvinvointiin tulee nyt hakea ratkaisuja.

Tärkeä tavoite on, että julkisiin palveluihin saadaan jatkossa riittävästi osaajia ja ammattilaiset jaksavat vaativassa työssä sisällöllisten ja määrällisten haasteiden jatkuvasti kasvaessa.

Hammaslääkäriliitto tukee JUKOn tavoitteita turvata osaavan henkilöstön riittävyys ja työhyvinvointi.

– Olemme mukana sopimusneuvotteluissa ja mahdollisissa työtaistelutoimissa yhdessä JUKOn kanssa. Osallistumalla turvaamme asemamme päätettäessä sekä nyt sovittavista virka- ja työehtosopimuksista, palkkaohjelmasta että sopimisesta hyvinvointialueilla.  Samalla haluamme korostaa olevamme hyvin pahoillamme, että tässä maailmantilanteessa joudumme tällaiseen toimenpiteeseen, sanoo Hammaslääkäriliiton järjestöpäällikkö Ira Peurakoski.

Toteutuessaan työnseisaus olisi laaja, sillä mukana ovat kaikki JUKOn kunta-aloja edustavat akavalaiset liitot sekä JHL ja Jyty.

Jukolaiset työskentelevät erilaisissa kuntapuolen asiantuntija-, johto- ja esimiestehtävissä sosiaali- ja terveydenhuollossa, opetusalalla, varhaiskasvatuksessa, hallinnossa, liikunta- ja nuorisoalalla sekä tekniikan ja kulttuurin aloilla.

Kunta-alan sopimusneuvottelut siirtyivät valtakunnansovittelijan luo

Kunta-alan sopimusneuvottelut siirtyivät valtakunnansovittelijan luo työriitojen sovittelua varten 7. maaliskuuta pian lakkovaroituksen jättämisen jälkeen, kertoo JUKO tiedotteessaan: https://www.juko.fi/ajankohtaista/kunta-alan-neuvottelut-siirtyivat-valtakunnansovittelijan-luo/

Lisätietoa: Hammaslääkäriliiton Neuvottelukierros 2022 -sivuilta: https://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/tyoelama/neuvottelukierros-2022 ja järjestövalmiussivuilta: https://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/tyoelama/neuvottelukierros-2022/jarjestovalmius-neuvottelujen-tukena

Sopimusneuvottelut
  • Kunta-alan sopimuksista neuvottelevat työnantajaa edustava Kunta- ja hyvinvointityönantajat KT sekä työntekijöitä edustavat kolme pääsopijajärjestöä: JUKO, Jau (JHL ja Jyty) sekä Sote (Tehy ja Super).
  • JUKO neuvottelee mm. Kunnallisesta yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES), jota sovelletaan myös hammaslääkäreihin, lääkäreihin ja eläinlääkäreihin siltä osin kuin Lääkärisopimuksessa on todettu.
  • Lääkärisopimuksesta neuvottelevat Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja Lääkäriliittojen neuvottelujärjestö LNJ. Kaikki LNJ:n jäsenjärjestöt eli Lääkäriliitto, Hammaslääkäriliitto ja Eläinlääkäriliitto osallistuvat neuvotteluihin.
Lue myös
Etsitkö näitä?