Uutiset

EdunvalvontaHelsingin hammaslääkärien palkanmaksussa edelleen ongelmia

15.9.2023Heli Mikkola
Aija Kalmarin mukaan palkanmaksun virheellisyydet ovat tuottaneet aivan kohtuutonta painetta sekä työntekijöille että heidän esihenkilöilleen. (kuva: Tiina-Riitta Vuorjoki-Ranta)

Helsingin kaupungin palkanmaksun edelleen ilmenevät virheet ja lomapäivien kirjautumisen ongelmat turhauttavat hammaslääkäreitä. Osalla on rästissä pahimmillaan useiden tuhansien eurojen palkkasaatavat. Myös muilta Sarastian palkanmaksujärjestelmää käyttäviltä alueilta on kantautunut tietoja ongelmista.

Helsinki otti Sarastia 365 HR -palkanmaksujärjestelmän käyttöön keväällä 2022. Luottamusmiehen luonnehdinnan mukaan peruspalkan maksu on toiminut, mutta ongelmia on ollut kaikessa, mikä on laskettava erikseen.

– Nyt akuuteimmat ongelmat ovat lomapalkkojen virheellisyydet ja lomapäivien kirjanpidon jatkuvat epäselvyydet. Kun osa hammaslääkäreistä on kääntynyt palkkojen laskennasta vastaavan taloushallintopalveluliikelaitos Talpan puoleen, sieltä on ratkaisuksi neuvottu olemaan yhteydessä suoraan järjestelmän toimittaneeseen Sarastiaan, kertoo JUKO:n varapääluottamusmies, Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen hammaslääkäri Aija Kalmari.

Hammaslääkärit ovat myös pitäneet Sarastian järjestelmästä syntyvää palkkalaskelmaa epäselvänä. Kalmarin mukaan laskelmassa käytetään termejä sekavasti – esimerkiksi toisaalla työkokemuslisää ja toisaalla samasta asiasta palvelusvuosilisää – ja erittelyt ovat monimutkaisia miinusten ja plussien viidakoita.

– Palkkakuittia lukemalla peruspalkansaajan on vaikea ymmärtää, mitä on maksettu, paljonko siitä menee veroa ja onko kokonaisuus oikein. Muutaman henkilön kanssa kävimme lomapalkkojen erittelylaskelmia läpi rivi riviltä, ja jokaiselta kuukaudelta paljastui virheitä.

 

”Aikataulua ei ole, mutta kyllä se sieltä on tulossa”

Taloushallintopalveluliikelaitos Talpan toimitusjohtaja Anniina Kitula pitää valitettavana, että hammaslääkärien kohdalla on palkanmaksussa virhe, jota ei ole saatu korjattua tähän mennessä. Kitulan tiedossa ei ole, että ongelma koskisi enää muita ammattiryhmiä kuin hammaslääkäreitä.

– Kyse on teknisestä ongelmasta, joka pitää saada korjattua järjestelmään ja se tehdään mahdollisimman pian.

Koska palkanmaksu saadaan kuntoon?

– Valitettavasti ei ole saatu toimittajalta aikataulua, mutta kyllä se sieltä on tulossa.

Kitula toteaa, että korvaukset maksetaan takautuvasti, ja todennäköisesti niistä tulee myös viivästyskorko.

– Palkansaaja pystyy itsekin pyytämään viivästyskoron maksamista, mutta tällaisessa tilanteessa, jos kyse on palkkavirheestä ja pitkään jatkuneesta viiveestä, voi olla järkevää laittaa se kaikille ilman, että sitä joutuu erikseen pyytämään. Tokihan viivästyskorossa on kyse pienistä summista.

Onko asianmukaista, että Talpa on pyytänyt asiaa selvittäneitä ottamaan yhteyttä suoraan Sarastiaan?

– Tämä ei ole sellainen neuvo, mitä Talpan asiakaspalvelun olisi pitänyt antaa. Pahoittelen tätä. Helsingin kaupungin työtekijät voivat ottaa yhteyttä joko tänne Talpaan tai oman yksikkönsä henkilöstöhallintoon.

 

Liitto vaatii tilanteen välitöntä korjaamista

Hammaslääkäriliiton neuvottelupäällikkö Lotta Lax toteaa, että työnantaja on vastuussa, jos palkka maksetaan virheellisesti tai myöhässä. Tämän perusongelman lisäksi hän pitää ikävänä myös haittaa, joka palkansaajalle aiheutuu, kun Helsingin kaupunki on ilmoittanut tulorekisteriin virheellisiä tietoja.

– Jäsenistö on kyllä yrittänyt toimia kuten kaupunki on ohjeistanut, mutta haasteena erityisesti viime vuonna on ollut, että vastauksen saamisessa on kestänyt kohtuuttoman pitkään ja vaikka tilanne on luvattu korjata, se on voitu korjata väärin.

Myös Lax pitää palkkalaskelmia epäselvinä.

– Periaatteessa jokaisen pitäisi itse tarkastaa, että maksettu palkka on oikein, mutta palkkalaskelma on ollut sellainen, että tämä on käytännössä ollut erittäin vaikeaa ellei mahdotonta, hän toteaa.

Viimeksi Hammaslääkäriliitto on ollut yhteydessä Helsingin henkilöstöjohtoon poissaoloajan palkkojen virheellisyydestä.

– Olemme vaatineet, että työnantaja ryhtyy toimiin tämän ilmeisen järjestelmässä olevan virheen korjaamiseksi ja että asiasta tiedotetaan henkilöstöä selkeästi. Palkan maksaminen sopimuksen mukaisesti ajallaan on työnantajan keskeisin velvollisuus työsuhteessa, sanoo Lax.

Ammattiliiton vaikutusmahdollisuudet asiassa ovat kuitenkin rajalliset, samoin luottamusmiesten.

– Tässähän sinänsä ollaan yhtä mieltä siitä, mitä pitäisi maksaa, mutta työnantaja ei kykene sitä teknisesti toteuttamaan. Työnantaja kuitenkin on vastuussa siitä, että sen käyttämät palkanmaksujärjestelmät toimivat moitteettomasti.

Lax toteaa, että palkanmaksun virheiden kohdalla tärkeintä on, että jäsen tekee asiasta ilmoituksen suoraan työnantajalle tämän ohjeistamalla tavalla ja pyrkii selvittämään asian. Jos asia ei hoidu, voi ottaa yhteyttä luottamusmieheen ja jos asia ei sittenkään selviä, ammattiliittoon.

 

Lue myös
Etsitkö näitä?