Tiede

VertaisarvioituHammaspuutosten ja TMD-kivun yhteiskunnalliset vaikutukset

18.6.2021Esben Boeskov Øzhayat, EwaCarin Ekberg

Heikolla suunterveydellä, kuten hammaspuutoksilla ja purentaelimistön toimintahäiriöihin (temporomandibular disorder, TMD) liittyvällä kivulla voi olla suuri vaikutus ihmisen elämänlaatuun ja sosiaalisiin suhteisiin.

Nämä yksilöön liittyvät seikat voivat myös olla merkityksellisiä yhteiskunnalle, koska huono suunterveys voi johtaa yleisiin terveysongelmiin, suurempiin terveydenhuollon kustannuksiin, runsaampaan töistä poissaoloon ja työttömyyteen. Hammaspuutoksiin liittyvä eriarvoisuus suuri haaste; sosiaalisesti heikossa asemassa olevien kansalaisten keskuudessa esiintyy usein huonokuntoisia hampaistoja. TMD-kivun kohdalla sosioekomiseen asemaan liittyvä epätasa-arvo ei ole yhtä ilmeistä; suurin ongelma on TMD-kivun vallitseva esiintyvyys naisilla. Sosiaalisesti heikossa asemassa oleville henkilöille hyvä hoitovaihtoehto voi olla noninvasiivinen ja yksinkertainen proteesien avulla tehtävä purennan kuntoutus. On jonkin verran merkkejä siitä, että suun ja hampaiden hoito voi toimia apuna näiden kansalaisten sosiaalisessa kuntoutuksessa. TMD-kivun hoitoon suositellaan noninvasiivisia hoitoja, kuten potilaan informoimista, omahoidon ohjeistusta, kognitiivisen käyttäytymisen muokkausta, alaleuan liikeharjoituksia, lääke- ja purentakiskohoitoa.

Kirjoittajat:

Esben Boeskov Øzhayat
associate professor, dr.odont., ph.d.
Section of Public Health Dentistry, Department of Odontology, University of Copenhagen, Denmark

EwaCarin Ekberg,
professor, odont.Dd.
Section of Orofacial pain and Jaw Function, Faculty of Odontology, Malmö University, Sweden

 

Suom Hammaslääkäril 2021; 8: 32–38.
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Social and societal implications of tooth loss, TMD pain and rehabilitation hereof

Poor oral health, as in the case of tooth loss and temporomandibular disorder (TMD) pain, can have a great impact on a person’s quality of life and social relations. These individual consequences can in turn be important for society, as poor oral health can lead to general health issues, higher costs in the health care system, more absence from work, and unemployment. Inequality is a major challenge in relation to tooth loss and socially vulnerable citizens more often present a non-functional dentition. For TMD pain, inequality in relation to socioeconomic position is less pronounced and the main issue is, instead, a predominant female prevalence. In socially vulnerable persons, relatively non-invasive and simple prosthetic rehabilitation can be a good treatment option and there is some indication that oral rehabilitation can help in the social rehabilitation of these citizens. For TMD pain, non-invasive treatments such as patient education, self-care, cognitive behavioural modification, stretching, and occlusal appliances are recommended.

Lue myös
Etsitkö näitä?