Post

Oma järjestöHammaslääkärin työn kuormittavuuteen etsitään ratkaisuja

11.3.2020
istock-sopimus_allekirjoitus
(Kuva: iStockphoto)

Kunta-alan kaikki virka- ja työehtosopimukset, Lääkärisopimus mukaan lukien, päättyvät 31.3.2020. Virallisesti kunta-alan neuvottelut käynnistyivät 14.1.2020. Terveyskeskuksissa ja sairaaloissa työskenteleviä hammaslääkäreitä, lääkäreitä ja eläinlääkäreitä koskevasta uudesta Lääkärisopimuksesta on kuitenkin neuvoteltu jo pitkään.

Kunta-alan pääryhmässä neuvotteluosapuolilla on selkeä näkemysero kiky-tunneista. Yksityissektorilla tehdyistä sopimuksista kiky-tunnit on nykymuodossa poistettu, mutta tilalle on tullut uudenlaisia työajan joustoa lisääviä ratkaisuja. Nämä ratkaisut ovat keskenään hyvin erilaisia. Yhteistä useimmille ratkaisuille on työnantajan mahdollisuus lisätä työaikaa ilman lisä- tai ylityökorvauksia.

Akavalaisten liittojen neuvottelujärjestö Juko tavoittelee kiky-tuntien poistoa tai tunneista maksettavaa riittävää kompensaatiota. Lääkärisopimukseen kiky-tunnit jouduttiin aikoinaan sisällyttämään muista sopimuksista poiketen. Sekä terveyskeskushammaslääkäreille että -lääkäreille kiky-tunteja kompensoitiin jo nykyisen Lääkärisopimuksen sisällä siten, että terveyskeskushammaslääkärit ja terveyskeskuslääkärit saivat korkeammat palkankorotukset. Tämän vuoksi tuntien poisto ei sellaisenaan ole neuvottelupöydässä. Jos tunteja poistetaan kunta-alan muista sopimuksista, vastaavansuuruinen kompensaatio tulee luonnollisesti sisällyttää myös Lääkärisopimukseen.

Kaikelle neuvottelurahalle on käyttöä, koska tällä kierroksella pöydässä on poikkeuksellisen monia isoja ja haastavia kokonaisuuksia. Uuden työaikalain vuoksi työaika- ja päivystysmääräykset on uudistettava. Hankalin osa tätä kokonaisuutta on työnantajan tavoite sopimusmääräyksistä, jotka mahdollistaisivat säännöllisen työajan laajemman sijoittelun. Myös Lääkärisopimuksen palkkausmääräyksiä pyritään uudistamaan siten, että ne tukisivat palkan kehittymistä koko hammaslääkärin työuran ajan.

Terveyskeskushammaslääkärien toimenpidepalkkauksen kehittämistä hankaloittaa tällä neuvottelukierroksella se, että riittävän kattavia tilastotietoja kustannuslaskelmia varten on lähes mahdotonta saada. Myös tietojärjestelmiin monilla paikkakunnilla liittyneet toimenpidepalkkioiden maksatusongelmat aiheuttavat tarpeen saada Lääkärisopimukseen määräyksiä näiden ongelmien ratkaisemiseksi.

Keskeisenä asiana neuvottelupöydässä ovat työn kuormittavuuteen liittyvät kysymykset. Tavoitteena on saada Lääkärisopimukseen määräyksiä, jotka parantaisivat työhyvinvointia ja myös tukisivat kuntasektorin vetovoimaa työpaikkana.

Lue myös
Etsitkö näitä?