Post

Suunterveys ja yleisterveysEntistä harvempi nuori tupakoi

2.1.2020Annariitta Kottonen

Nuorten päivittäinen tupakointi on edelleen vähentynyt, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastoista (Tupakkatilasto 2018, Tilastoraportti 44/2019). Kun vuonna 2019 pojista (14–20-vuotiaat) 7 prosenttia ja tytöistä 6 prosenttia tupakoi päivittäin, olivat vastaavat osuudet kymmenen vuotta aiemmin pojilla 21 ja tytöillä 17 prosenttia. Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista päivittäin tupakoi huomattavasti useampi kuin lukiolaisista.

Aikuisista (20–64-vuotiaat) noin 14 prosenttia tupakoi päivittäin vuonna 2018, miehistä 15 ja naisista 13 prosenttia. Vuonna 1996 päivittäin tupakoi 20–64-vuotiaista miehistä lähes 30 prosenttia. Kymmenen viime vuoden aikana aikuisväestön tupakointi on pääsääntöisesti vähentynyt, mutta vähenemiskehitys näyttää nyt pysähtyneen. Eläkeikäisistä (65–84-vuotiaat)
7 prosenttia tupakoi päivittäin, miehistä 10 ja naisista 5 prosenttia.

Nuuskaa käytti vuonna 2018 päivittäin 5 prosenttia 20–64-vuotiaista miehistä, naisista alle prosentti. Yleisimmin nuuskasivat 20–34-vuotiaat miehet. Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan nuuskaa käyttää silloin tällöin tai päivittäin noin 6 prosenttia 16–18-vuotiaista tytöistä ja pojista noin 15 prosenttia. 2010-luvun alkupuoliskolla nuorten nuuskan käyttö lisääntyi, mutta trendi on pysähtynyt nuorilla pojilla lukuun ottamatta ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevia. Uusi ilmiö on nuuskaamisen yleistyminen tytöillä.

Sähkösavukkeiden käyttäjiä on sekä aikuisissa että nuorissa edelleen vähän.

Päivittäin tupakoivista aikuisista (20–64-vuotiaat) 63 prosenttia haluaisi lopettaa tupakoinnin vuoden 2018 tietojen mukaan.

– Tupakoinnin vähenemisen pysähtyminen aikuisilla on huolestuttavaa. Tupakoinnin lopettamisen tukea tulisikin tehostaa, jotta yhä useampi lopettamista haluavista yrittäisi ja onnistuisi siinä, toteaa asiantuntija Otto Ruokolainen THL:n verkkouutisessa (11.12.2019).

Terveydenhuollon ammattilaisten toiminnan tehostamiseksi tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisyssä ja hoidossa sekä vaikuttaviksi todettujen hoitomuotojen käyttöä edistämään on laadittu Käypä hoito -suositus Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito.

Lue myös
Etsitkö näitä?