Ihmiset

HammaslääkäriliittoValtuusto koolla vaikuttamisen merkeissä

31.5.2023Anu Tilander
Hammaslääkäriliiton valtuutetut eri puolilta maata kokoontuivat kevätkokoukseen innostuneissa tunnelmissa. (Kuva: Heli Mikkola)

Suun terveydenhuollon tilanne uusilla hyvinvointialueilla ja ammattikunnalle tärkeät asiat sekä liiton toiminta ja vaikuttamistyö olivat agendalla Hammaslääkäriliiton kevätvaltuustossa.

– Valtuusto on meille tärkeä yhteisen vaikuttamisen ja kehittämisen paikka. Suun terveydenhuollossa on menossa monia muutoksia, jotka vaikuttavat hammaslääkärien työhön, joten kysykää, vaihtakaa ajatuksia ja olkaa aktiivisia, kannusti valtuuston puheenjohtaja Jarmo Lahti.

Erikoistutkija Jaakko Koivumäki kertoi tuoreita tuloksia liiton juuri valmistuneesta sote-uudistuksen vaikutusten seurantatutkimuksesta, joka sai alkunsa valtuutetun aloitteesta.

– Hyvinvointialueuudistus ei ole vielä helpottanut terveyskeskusten suun terveydenhuollon tilannetta, vaan toistaiseksi vaikutus on ollut pikemminkin päinvastainen. Yksityisellä sektorilla uudistus ei ole näkynyt merkittävästi. Kaikista muutoksista huolimatta hammaslääkärien työnimu on kuitenkin säilynyt vahvana.

Seurantatutkimuksen tuloksista kerrotaan tarkemmin kesäkuun Hammaslääkärilehdessä.

 

Katsaus liiton toimintaan

Koosteen Hammaslääkäriliiton viime vuoden toiminnasta ja taloudesta antoi hallituksen puheenjohtaja Pia Helander, joka esitteli valtuustolle vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen.

Vuosi 2022 oli työehtosopimusneuvottelujen sekä sote-uudistuksen etenemisen ja hyvinvointialueiden valmistelun vuosi. Liiton toiminnassa painottuivat erityisesti suun terveydenhuollon aliresursoinnin ja koronakriisin aiheuttama hoitovelka, joka on näkynyt eri alueilla ruuhkautuneina tilanteina ja pitkinä hoitojonoina.

– Myös hyvinvointialueiden toiminnan aloitukseen liittyvät jäsenistön kysymykset ja huolet sekä kollegakunnan jaksaminen ja työhyvinvointi työpaineen ja muutosten alla olivat liiton toiminnan keskiössä, kertoi Helander.

Liitto pyrkii saamaan molemmat sektorit mukaan palvelu- ja rahoitusjärjestelmään, jotta koko ammattikunnan resurssit voidaan hyödyntää.

Liiton edunvalvonnan ja toiminnan ajankohtaisista asioista valtuutetuille kertoivat toiminnanjohtaja Henna Virtomaa ja varatoiminnanjohtaja Nora Savanheimo.

– Vaikuttamistyömme on monipuolista ja paljon asioita on jatkuvasti valmistelussa eri tasoilla – liiton hallitusohjelmavaikuttaminen jatkuu parhaillaan tiiviinä, kertoi Virtomaa.

Koulutuspoliittisena kärkitavoitteena on turvata perus- ja erikoishammaslääkärien riittävät koulutusmäärät sekä riittävä rahoitus ja opetusresurssit takaamaan laadukas hammaslääketieteellisen koulutus.

 

Paljon aloitteita valtuutetuilta

Valtuutetut tekivät aktiivisesti useita aloitteita liiton toiminnan kehittämiseksi. Kevätvaltuusto antoi hallitukselle selvitettäväksi neljä uutta aloitetta.

Päivi Elfving ehdotti selvitettäväksi mahdollisuutta myöntää Suomeen paenneille ukrainalaisille terveydenhuollon ammattihenkilöille tilapäinen toimilupa, jotta he voisivat toimia avustavissa tehtävissä.

Monica Böök ehdotti perustettavaksi uutta Hammaslääkäriliiton Vuoden innostavin työpaikka/työnantaja -kunniamainintaa.

Riikka Pulkkisen aloite koski nuorten tiedonsaannin parantamista liiton toiminnasta esimerkiksi tiivistämällä liiton ja paikallisseurojen/-osastojen yhteistyötä – erityisesti opiskelijapaikkakunnilla osastot jakaisivat nuorille tietoa toiminnastaan ja liitosta.

Pirjo Juuselan ja Taru Aron aloitteessa ehdotettiin korvaamaan liiton Vierumäen lomaosake erityisesti nuoria enemmän kiinnostavalla jäsenedulla, esimerkiksi Lapissa sijaitsevalla lomaosakkeella.

Sääntömääräisessä kokouksessaan valtuusto käsitteli ja hyväksyi Hammaslääkäriliiton vuoden 2022 vuosikertomuksen ja vahvisti tilinpäätöksen, käsitteli valtuutettujen tekemät aloitteet sekä asetti vaaleja valmistelevan toimikunnan valmistelemaan syysvaltuustolle esitykset hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien valinnasta.

Hammaslääkäriliiton kevätvaltuuston kokous pidettiin Helsingissä 12.5.2023.

Lue myös
Etsitkö näitä?