Post

VertaisarvioituValinnanvapauskokeilu ja korvausmalli

10.9.2021Antti Koskenranta, Satu Perämäki, Minna Kaila

Tutkimuksessa arvioitiin uutta korvausmallia, jota käytettiin vuosina 2017–2019 Keski-Uudellamaalla toteutetussa suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeilussa. Korvausmallissa yhdistyivät kapitaatiokorvaus (50 %), toimenpidekorvaus (40 %) ja kannustinkorvaus (10 %).

Kaikista suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeiluun listautuneista potilaista (n = 1 754) jatkotarkasteluun valittiin kaksi joukkoa. Ensimmäisen muodostivat ne, jotka olivat listautuneet yksityisen palveluntarjoajan asiakkaiksi, käyneet edeltäneiden viiden vuoden aikana vähintään kerran julkisessa suun terveydenhuollossa eivätkä olleet keskeyttäneet kokeilua (n = 878). Toiseen joukkoon valittiin ensimmäisestä joukosta ne, jotka ehtivät olla kokeilussa mukana vähintään vuoden (n = 567). Molemmille ryhmille laskettiin korvausmallin mukaiset korvaukset, ja näitä verrattiin toimenpidepohjaisen mallin mukaisiin korvauksiin.

Keskeisin löydös oli, että potilaille tehdyt toimenpiteet lisääntyivät heti heidän listauduttuaan kokeiluun. Korvausmallissa tätä ilmiötä ei ollut ennakoitu, joten kokeilun alku oli yksityisille palveluntuottajille taloudellisesti riskialtis. Johtuen mallin suuresta kapitaatio-osuudesta palveluntuottajien saama toimenpidekohtainen korvaus muuttui kokeilun aikana. Koko kokeilun ajalta Suomen Hammaslääkäriliiton määrittämän painokertoimen 1 toimenpiteen (SFA10) korvaus oli 61 €.

Kirjoittajat

Antti Koskenranta, TkK, EHL (terveydenhuolto)
YTHS

Satu Perämäki, DI, prov.
Nordic Healthcare Group

Minna Kaila, LT, professori, vieraileva tutkija
Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta / Clinicum

Suom Hammaslääkäril 2021; 10: 32–41.
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Evaluation of a new compensation model used in an oral health care experiment in Central Uusimaa

This study focuses on the evaluation of a new compensation model used in an oral health care experiment in Central Uusimaa during 2018–2019. The compensation model was a combination of capitation (50%), fee-for-service (40%) and quality incentive (10%).

From all the patients enrolled in the experiment (n = 1754), two groups were selected for a further study. The first group comprised those who had at least one visit to public oral health care during the previous five years, who were enrolled as clients of a private provider and had not discontinued the trial (n = 878). The second group included those from the previous group who had time to participate in the experiment for at least a one year (n = 567). Compensation for private service providers was determined from both groups. These compensations were compared to the fee-for-service compensation model.

The study shows a clear increase in the treatment taken immediately after listing. The compensation model did not take this phenomenon into account. As a result, the beginning of the experiment was financially risky for private service providers. Due to the strong capitation share of the compensation model (50%), the compensation received by private service providers, as assessed by the traditional fee-for-service compensation model, was not the same throughout the experiment. For the entire period of the experiment, the compensation for weighting factor 1 (i.e. SFA10 operation) was 61€, calculated by using the weighting factors determined by the Finnish Dental Association.

Lue myös
Etsitkö näitä?