Ihmiset

HammaslääkäriliittoVahvistetaan yhdessä suunterveyden painoarvoa aluevaaleissa

10.1.2022Ira Peurakoski
aluevaalitavoitteet_2022

Hyvinvointialueilla sote-uudistukseen valmistautuminen etenee tiukassa aikataulussa, ja suun terveydenhuolto on mukana toimintojen kehittämisessä osana muuta terveydenhuoltoa.

Hammaslääkäriliitto on syksyn aikana viestinyt vaalitavoitteistaan ja kannustanut hammaslääkäreitä lähtemään ehdokkaiksi. Päättäjiä ja puolueiden vaalivastaavia on tavattu vaikuttamistyön osana.

Painopiste siirtyy alueille

Sote-uudistuksessa vastuu sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta 21 hyvinvointialueen ja Helsingin kaupungin vastuulle. Uudistuksen mittaluokasta kertoo se, että hyvinvointialueilla päätetään noin 24 miljardin euron kokonaisuudesta. Ylintä päätösvaltaa käyttävät aluevaltuustot. Ne linjaavat hyvinvointialueilla sote-palvelujen tulevasta kehityksestä ja tekevät tärkeät päätökset palvelujen järjestämisestä ja resursseista sekä valitsevat keskeiset muut päättävät toimielimet, joista tärkein on aluehallitus.

Lisää resursseja tarvitaan

Liitto korostaa vaalitavoitteissaan, että kaikilla hyvinvointialueiden asukkailla on oikeus saada tarvitsemansa suun terveydenhuollon perus- ja erikoistason palvelut läpi elämän. Suun terveydenhuolto on tärkeä lähipalvelu, joka lisää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia.
Uusilla hyvinvointialueilla tarvitaan lisää resursseja suun terveydenhuollon palveluihin. Palvelujen tuottamiseen ja koronapandemian pidentämien hoitojonojen purkamiseen tarvitaan sekä julkista että yksityistä sektoria ja toimivaa yhteistyötä niiden välillä.
Palveluihin tulee investoida nyt, jotta hampaiden ja suun sairaudet eivät ehdi edetä. Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen toteutuvat suun terveydenhuollossa.

Suunterveys esille vaalikeskusteluihin

Aluevaltuustoissa päätetään asukkaiden suunterveyden ja suun terveydenhuollon palvelujen sekä hammaslääkärien työn kannalta tärkeistä asioista. Millaisia palveluita alueella on tarjolla, miten ja missä palveluita tuotetaan? Miten henkilöstö otetaan mukaan muutosten suunnitteluun?
Aluevaaleissa on kyse ihmisten arkeen ja hyvinvointiin vaikuttavista palveluista. Puolueet ja ehdokkaat keskustelevat ja tarjoavat omia ratkaisumallejaan siihen, miten sosiaali- ja terveydenhuollon haasteita tulisi ratkaista. On erittäin tärkeää, että suunterveyden teemoja ei unohdeta tässä keskustelussa, ja että ehdokkaat tuntevat suun terveydenhuollon kokonaisuuden ja erityispiirteet.
Tulevat valtuutetut tekevät päätökset sote-palveluiden järjestelyistä ja resurssien jaosta.
Aluevaalit ovat uusi vaikuttamisen areena ja mahdollisuus herättää kiinnostusta suunterveyden merkityksestä ja hyvistä toimintamalleista, joilla edistetään ihmisten terveyttä ja hyvinvointia.
Palvelujen järjestämisessä hyvinvointialueilla haetaan myös uudenlaisia toimintatapoja. Tähän työhön suun terveydenhuollon ammattilaisten kannattaa pyrkiä aktiivisesti mukaan.

Yhteinen tehtävämme on vaikuttaa

Uusi vuosi käynnisti vaalikampanjoiden loppukirin. Aluevaalit pidetään 21 hyvinvointialueella 23. tammikuuta, ja ennakkoäänestyksen ajankohta on
12.–18.1. Aluevaltuustojen ensimmäinen nelivuotinen toimikausi alkaa 1.3.2022.
Kaikilla hammaslääkäreillä on mahdollisuus vaikuttaa suunterveyden puolesta. Nyt on aika herätä vaalikampanjointiin, seurata vaalikeskustelua ja tutustua oman hyvinvointialueen ehdokkaisiin. Ehdokkaille voi lähettää vaaliviestiä ja muistuttaa suunterveyden merkityksestä. Äänestämällä vaikutat oman ehdokkaasi läpimenoon. Yhteydenpitoa kannattaa jatkaa myös vaalien jälkeen. Muistuta myös kollegaa äänestämisen tärkeydestä.
Jokaisella on oikeus terveeseen suuhun. Osallistutaan yhdessä aluevaalien kampanjointiin ja vahvistetaan suunterveyden painoarvoa!

Ira Peurakoski
Hammaslääkäriliiton järjestöpäällikkö

 

Artikkelia on päivitetty 12.1. Korjattu ennakkoäänestyksen alkamisaika. 

Lue myös
Etsitkö näitä?