Uutiset

PääkirjoitusVaadimme hammaslääkärien rokotuskattavuuden pikaista parantamista

6.5.2021Henna Virtomaa
henna_virtomaa_2021_web

Terveydenhuollon ammattilaisten koronarokotuskattavuudessa on isoja eroja ammattiryhmien ja alueiden välillä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 5.5. julkaisema selvitys.

Hammaslääkäreistä ja hammashoitajista koronarokotuksen oli saanut noin 30 % 15.4.2021 mennessä ja suuhygienisteistä noin 20 %. Samaan aikaan lääkäreistä oli rokotettu lähes 60 % ja röntgenhoitajista puolet. Laboratorio- ja sairaanhoitajista rokotuksen oli saanut yli 40 % sekä kätilöistä ja terveydenhoitajista melkein 40 %.

Alueelliset erot sairaanhoitopiirien välillä olivat suurimpia erityisesti suun terveydenhuollossa, jossa hammaslääkärien rokotekattavuus vaihteli alueilla 8–67 prosentin välillä.

THL:n selvitys perustuu terveydenhuollon ammattihenkilörekisterin Terhikin ja rokotusrekisterin tietoihin.

Hammaslääkäriliitto pitää hammaslääkärien ja koko suun terveydenhuollon alhaista rokotuskattavuutta huolestuttavana ja käsittämättömänä. Olemme toistuvasti vaatineet hammaslääkärien pikaista rokottamista, jotta voidaan turvata väestön tarvitsemat hoidot sekä taata potilas- ja työturvallisuus. Rokotusjärjestyksessä pitää huomioida työmme luonteesta johtuvat riskit, koska suun terveydenhuollossa hoitotoimenpiteet tehdään lähellä potilaan kasvoja ja jatkuvassa aerosolialtistuksessa.

Rokotuksilla turvataan myös palveluiden saatavuutta ja hillitään näin kasvavaa suunterveyden hoitovelkaa, joka on jo nyt kestämättömän suuri. Jos suun terveydenhuollon palvelut eivät toimi, potilaan hoitoketju voi katketa myös moniin muihin hoitoihin, kuten tekonivelleikkauksiin tai syöpähoitoihin.

Suun terveydenhuollon palveluja tulee rokotuskattavuuden näkökulmasta tarkastella kokonaisuutena, jossa huomioidaan myös yksityissektorin tärkeä rooli aikuisväestön hoidossa.

Lisäksi Hammaslääkäriliitto on edellyttänyt viranomaisilta, että suun terveydenhuollon edustaja tulee jatkossa saada mukaan myös Kansalliseen rokotusasiantuntijaryhmään (KRAR), joka toimii asiantuntijana rokotusjärjestyksen linjaamisessa.

Hammaslääkärien rokotustilanne on viranomaisilta saamiemme ennakkotietojen mukaan parantunut 15.4. jälkeen. Tähän on näkemyksemme mukaan vaikuttanut oleellisesti myös kuntien ikäperusteinen rokottaminen. Moni suun terveydenhuollon ammattilainen on saanut rokotteen lopulta iän, eikä työtehtävän perusteella.

Ensi viikolla julkaistaan tuoreet rokotustiedot. Hammaslääkäriliitto edellyttää, että rokotuskattavuus on silloin noussut ammattikunnan tekemän työn ansaitsemalle tasolle ja samalla muiden sote-ammattilaisten kanssa samalle tasolle.

Henna Virtomaa, Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja

Lue myös: Kolmannes hammaslääkäreistä on rokotettu, Hammaslääkärilehti 5.5.2021 https://www.hammaslaakarilehti.fi/fi/uutinen/kolmannes-hammaslaakareista-rokotettu

 

Lue myös
Etsitkö näitä?