På svenska

LedareUppdaterad strategi gör Apollonias målsättning klarare

23.2.2024Pekka Ylöstalo, Annamari Nihtilä

En arbetsgrupp inom Apollonia gjorde under 2023 en noggrann genomgång av föreningens gemensamma värden och riktlinjer för framtiden. Den nya strategin betonar värden som vetenskaplighet, gemenskap och ansvar, och den kommer att styra vår verksamhet på alla plan, oberoende av om det gäller att redogöra för vetenskapliga resultat, att stödja forskning eller att arrangera fortbildning. Nu, i en tid av stora förändringar, hjälper våra värden oss att navigera rätt och att fatta de rätta besluten. En god administration och en hållbar ekonomi är båda delar av en ansvarsfull verksamhet.

Som en del av arbetet med strategin kunde vi också formulera vad vi vill när det gäller Apollonias kultur. Vi vill att vår verksamhet är uppskattande och öppen, och att den leder till gemensamma framgångar. En öppen och klar information har också en stor betydelse inom vår kultur. Vi hoppas att man kan se spår av våra strävanden vid varje möte. Både förtroendevalda och personal arbetar hårt för att de strategiska målsättningarna ska manifesteras i vår praktiska verksamhet. Och att de ska synas i medlemmarnas vardag i form av glädjen att lära sig, som nya insikter baserade på forskningsresultat, eller som en möjlighet att arbeta med forskning.

I en föränderlig värld ville vi skapa en strategi som är praktisk, inspirerande och smart, och som klart anger de viktigaste tyngdpunkterna för fortbildningen, den vetenskapliga verksamheten och föreningsverksamheten. Som stöd för arbetet med strategin samlade vi in åsikter vid många tillfällen under året, både av ut­skott, studerande, personal och olika grupper av intressenter. I medlemsbreven frågade vi er, våra medlemmar, frågor om Apollonias viktigaste uppgifter, som kunde ge stöd för strategiplaneringen. Vi vill tacka alla er varmt som deltog i arbetet.

Den nya strategin innebär nya målsättningar för vårt vetenskapliga samfund: vi ska vara en intressant, mångsidig och oberoende kollegial tandläkarsammanslutning, förmedlare av forskningsresultat och fortbildare. Apollonia ska sträva efter att vara en organisation som alla tandläkare vill höra till, och som stöder kollegerna i varje skede av karriären. Den strategi för åren 2024–2028, som godkändes av valmötet i november 2023, respekterar traditionen, men riktar samtidigt modigt och ansvarsfullt blicken mot framtiden. Eftersom en strategi är en prioriterad verksamhet ville vi förankra den på en nivå som är konkret och möjlig att följa upp. Därför omfattar vår strategi fortbildningens, föreningsverksamhetens och den vetenskapliga verksamhetens viktigaste val, målsättningar och mätare. Mätarna gör det möjligt för oss att följa med hur strategin förverkligas, och att göra de förändringar som eventuellt behövs i verksamheten. Vår koncentrerade strategi kan man se på Apollonias hemsida.

Apollonia håller åtta möten för medlemmarna varje år. Sju av dem hålls på olika håll i­ landet, i samband med förmånliga webbinarier som ordnas som medlemsförmåner. Ni är hjärtligt välkomna att delta i medlemsmötena, utbyta åsikter och njuta av en middag tillsammans med kolleger och Apollonias ordförande. Enligt etablerad praxis hålls valmötet i samband med Tandläkardagarna. Apollonias nya strategi är en gemensam resa, kom med och träffa kolleger och skapa ett kollegialt samfund.

Pekka Ylöstalo, Ordförande

Annamari Nihtilä, Generalsekreterare

Apollonia

Lue myös
Etsitkö näitä?