Uutiset

TiedeuutinenUnenaikainen bruksismi ei lisää kuolleisuutta

16.6.2023Annika Nissinen

Unenaikainen bruksismi ei näyttäisi lisäävän kuolleisuusriskiä, todetaan suomalaisessa seurantatutkimuksessa. Bruksismi on tahdosta riippumatonta lihastoimintaa, mutta ei sairaus.

Eniten siteeratun väestötutkimuksen mukaan 6–8 prosentilla aikuisista esiintyy bruksismia unen aikana. Suku­puolten välillä on pieniä eroja, ja taipumus vähenee iän myötä. Bruksismin taustalla on geneettisiä tekijöitä, mutta suuri merkitys on niin sanotuilla ympäristötekijöillä, pysyvillä ja tilapäisillä. Näistä unenaikaista bruksismia lisäävät muun maussa psykologiset tekijät, tietyt mielialalääkkeet, tupakointi, alkoholinkäyttö, laittomat psykoaktiiviset aineet, unen häiriöt ja jopa lapsuuden traumaattiset kokemukset. Samat tekijät vaikuttavat myös unen laatuun, mikä puolestaan on liitetty heikompaan terveyteen sekä kuolleisuuteen.

Suomalaistutkimuksen tavoitteena oli selvittää, lisääkö itseraportoitu unenaikainen bruksismi kuolleisuutta ja jos, onko vaikutus riippumaton muista riskitekijöistä (koulutustaso, terveys, alkoholin käyttö, tupakointi ja BMI). Tutkimuksessa oli mukana 12 040 Suomen kaksoskohorttiin kuuluvaa henkilöä, joita on seurattu 30 vuotta (1990–2020). Tutkittavat olivat 33–60-vuotiaita vuonna 1990. Unenaikaisen bruksismin ja kuolleisuuden yhteyttä tutkittiin näin nyt ensimmäistä kertaa.

Tutkimuksen mukaan kuoleman riski oli 40 % korkeampi viikoittaisesta bruksismista raportoineilla kuin ei koskaan bruksismia kokeneilla henkilöillä, kun ikä ja sukupuoli oli huomioitu. Kun kuolleisuuden ja bruksismin yhteyttä tarkasteltiin suhteessa riskitekijöiden yhteisvaihteluun eli kovarianssiin, kuolleisuusriskiä ei enää havaittu. Mielenkiintoista oli, että tupakointi selitti eniten bruksismin ja kuolleisuuden välistä suhdetta. Bruksismilla ei ollut myöskään yhteyttä yleisimpiin kuolinsyihin, kuten sydän- ja verisuonisairauksiin, dementiaan, alkoholismiin, syöpään ja ulkoisiin tekijöihin.

Tutkijat muistuttavat kuitenkin, että bruksismi voi olla merkki muusta taustalla olevasta tilasta tai sairaudesta, mikä tulisi huomioida, jos bruksismia epäillään vastaanotolla.

Lähde: Ahlberg J, Lobbezoo F, Manfredini D, Piirtola M, Hublin C, Kaprio J. Self-reported sleep bruxism and mortality in 1990–2020 in a nationwide twin cohort. J Oral Rehabil 2023 Feb 24. doi: 10.1111/joor.13441. Julkaistu verkossa 24.2.2023.

Lue myös
Etsitkö näitä?