Post

PääkirjoitusTyöelämä muuttuu – muuttuuko Lääkärisopimus?

13.6.2016

Hammaslääkärien työelämä on muutoksessa. Niin yhteiskunnassa, työnantajaorganisaatioissa kuin toimintatavoissakin tapahtuvat muutokset ovat kytköksissä toisiinsa ja vaikuttavat myös yksittäiseen hammaslääkäriin.
Sote- ja aluehallintouudistus – nykyisten linjausten mukaisena toteutuessaan – tarkoittaisi lähes kaikkien julkisella sektorilla työskentelevien hammaslääkärien työnantajan vaihtumista. Osana uudistusta ratkaistaan myös, kenen kanssa maakuntiin siirtyvien hammaslääkärien palvelussuhteen ehdoista jatkossa neuvotellaan. Lähes koko hammaslääkärikuntaan vaikuttavat puolestaan rahoitukseen ja potilaan valinnanvapauteen liittyvät ratkaisut.
Työmarkkinakeskusjärjestöt saavuttivat karkauspäivän vastaisena yönä neuvottelutuloksen kilpailukykysopimuksesta. Akava, STTK, EK ja Kuntatyönantajat ovat hyväksyneet alustavan sovun, mutta tätä kirjoitettaessa maan hallituksen ja SAK:n päätökset ei vät vielä ole tiedossa. Hyväksymisen jälkeenkin sopimuksen voimaantulo edellyttää vielä sopimuksen kattavuutta ja riittäviä hallituksen toimenpiteitä. Näitä keskusjärjestöt arvioivat kesäkuussa. Sopimuksella vältettäisiin hallituksen kaavailemat pakkolait, jotka vaikuttaisivat merkittävästi myös Hammaslääkäriliiton jäseniin. Sopimuskaan ei ole työntekijöille kivuton, mutta kuitenkin tasapuolisempi kuin pakkolakipaketti.

VIIME KESÄN KT Kuntatyönantajien ja Lääkärikartellin välisissä neuvotteluissa sovittiin useista Lääkärisopimuksen kehittämistyöryhmistä. Hammaslääkäriliitto on mukana selvittämässä ja neuvottelemassa sote-kokonaisuudistuksen vuoksi tarvittavista muutoksista palvelussuhteen ehtoihin. Liitto neuvottelee myös palkkauksen uudistamisesta. Toimivan palkkausjärjestelmän tulisi ennakoida muutoksia niin organisaatiorakenteissa kuin toimintamalleissakin ja reagoida niihin joustavasti. Neuvotteluosapuolten tehtävänä onkin rakentaa mahdollisimman kannustava ja oikeudenmukainen palkkausmalli, joka vastaa myös tähän haasteeseen.
KT ja Lääkäriliitto ovat jo aiemmin aloittaneet palkkausmallien kehittämisen tavoitteenaan kaksi erilaista työnkuvaan pohjautuvaa palkkamallia, joita voitaisiin käyttää kaikissa toimintayksiköissä. Hammaslääkärien palkkamallia on syytä kehittää samassa linjassa lääkärien kanssa. Toimenpidepalkkiojärjestelmällä on ollut keskeinen rooli hammaslääkärien ansiokehityksessä, ja työnkuvan vuoksi suoritteisiin perustuvalla palkanosalla on varmastikin edelleen paikkansa.

PALKKAUKSEN LISÄKSI kehittämistyön keskiössä ovat työajat. Haasteena on määräysten yksinkertaistamisen lisäksi erityisesti työajan pituuden ero terveyskeskuksissa ja sairaaloissa. Lisäksi erityisesti perusterveydenhuollossa on kasvavaa painetta aukioloaikojen laajentamiseen.
Nykyisen aikataulun mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen sekä muita alueellisia tehtäviä siirtyisi maakuntiin 1.1.2019. Aikataulu antaa varsin tiukat raamit myös Lääkärisopimuksen muutoksille, jos niiden halutaan olevan tiedossa ennen henkilöstön siirtymistä.

”Kestäviä muutoksia työelämässä voidaan saavuttaa vain yhteistyöllä ja neuvotteluteitse.”

Hammaslääkäriliiton keskeisenä tarkoituksena on liittää maan hammaslääkärit ja hammaslääketieteen opiskelijat yhteen yhteiskunnallisten ja ammatillisten etujen valvomiseksi. Uskomme liiton jäsenten ymmärtävän Suomen talouden tilan ja kilpailukyvyn sekä rakenteellisten uudistusten tarpeen. Tämä tarkoittaa valitettavasti myös etujen karsimista. Toisenlaisessa taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa tilanteessa Lääkärisopimuksen kehittäminen olisi toki helpompaa.
Kestäviä muutoksia työelämässä voidaan saavuttaa vain yhteistyöllä ja neuvotteluteitse. Haastammekin sinut pohtimaan – ja kertomaan myös meille – millaisen Lääkärisopimuksen sinä haluaisit.

Kirjoittaja on Hammaslääkäriliiton neuvottelupäällikkö.

Lue myös
Etsitkö näitä?