Uutiset

TMDTMD-diagnosoitujen naisten ja miesten kipuherkkyydessä on eroja

19.11.2021Annika Nissinen

Purentaelimistön vaivoihin (TMD) liittyvän kivun taustalla vaikuttavat kipumekanismit ovat erilaisia naisilla ja miehillä. Myös kipuherkkyys ilmenee eri lailla riippuen sukupuolesta, todetaan suomalaistutkimuksessa.

TMD-kipu on yksi yleisimmistä lihaskivun muodoista kaikissa ikäryhmissä. Tutkimuksissa on osoitettu, että TMD-kipu voi olla yhteydessä monikipuisuuteen sekä lisääntyneeseen kipuherkkyyteen etenkin naisilla. Suomalaistutkimus selvitti erityisesti sitä, miten painekipukynnys ja painekiputoleranssi liittyvät TMD-kipuun. Kipuherkkyystutkimukseen osallistui 1 961 henkilöä, joiden purentaelimistö oli tutkittu modifioidulla DC/TMD-menetelmällä Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 -aineistoa kerättäessä 2012–2013. Monikipuisuutta tarkasteltiin kipukyselyn avulla ja painekipukynnystä painealgometrillä.

Tutkimuksen mukaan TMD-tapaukset olivat kipuherkempiä ja heillä oli matalampi kivunsietokyky kuin niillä, jotka eivät kärsineet TMD-oireista.
TMD-kivun mekanismi näyttäisi olevan erilainen naisilla ja miehillä: naisilla paikallinen TMD-kipu assosioitui kipuherkkyyteen, kun taas miehillä havaittiin assosiaatio kipuherkkyyden ja monikipuisuuteen liittyvän TMD:n välillä. Naisilla lisääntynyt herkistyminen kivulle ja matalampi kivunsietokyky liittyivät lihas- ja leukanivelkipuihin, miehillä taas matalamman kivunsietokyvyn havaittiin olevan yhteydessä monikipuisuuteen liittyvään TMD:hen. Erot olivat tilastollisesti merkitseviä. Yllättäen naisilla palautuva diskuksen dislokaatio oli käänteisesti yhteydessä kipuherkkyyteen ja kivunsietokykyyn. Miehillä alhainen kivunsietokyky yhdistyi leukanivelten degeneratiiviseen sairauteen ja monikipuisuuteen liittyvään TMD:hen.

Yhteys TMD-kivun, monikipuisuuteen liittyvän TMD:n ja kipuherkkyyden välillä voi johtua keskushermostosta ja häiriöistä kivun säätelyssä tai välittymisessä. TMD-kipuun voivat vaikuttaa myös hormonaaliset erot sekä sosiaaliset tekijät.

– Kliinisessä työssä on hyvä muistaa, että TMD-oireiden ja -kivun taustalla saattaa vaikuttaa myös purentaelimistön ulkopuolisia tekijöitä. Tehokas hoito saattaa vaatia monien alojen yhteistyötä, pohtii HLL Jarno Knuutila.

Tutkimus jättää vielä monia avoimia kysymyksiä: Miten TMD-kipu muuntuu ja välittyy? Mikä on monikipuisuuden, TMD:n ja kipuherkistymisen kausaalinen suhde? Tutkijat toteavatkin, että monimutkaisten TMD-kipumekanismien yksityiskohtaisempi ymmärtäminen voisi auttaa parantamaan TMD:n hoitoa.

Lähde: Knuutila J, Kivipuro J, Näpänkangas R, Auvinen J, Pesonen P, Karppinen J, Paananen M, Pirttiniemi P, Raustia A, Sipilä K. Association of temporomandibular disorders with pain sensitivity: A cohort study. Eur J Pain 2021. doi: 10.1002/ejp.1844. Julkaistu verkossa 20.7.2021.

Lue myös
Etsitkö näitä?