Uutiset

TyöelämäTerveyskeskusten työvoimavaje kasvaa

27.1.2023Juha Korhonen
Terveyskeskushammaslääkärivaje hyvinvointialueittain 5.10.2022.

Terveyskeskukset ovat entistä haastavamassa työvoimatilanteessa. Terveyskeskushammaslääkärivaje kasvoi vuoden 2021 lokakuusta vuoden 2022 lokakuuhun 7,2 prosentista 9,3 prosenttiin. Vaje vastaa 184:ää vakanssia. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Hammaslääkäriliiton työvoimaselvityksestä.

Täyttämättä jääneiden terveyskeskushammaslääkäripaikkojen määrä lähti kasvuun jo vuonna 2021. Vielä lokakuussa 2020 vaje oli vain 5,1 prosenttia.

– Taustalla on pula hammashoitajista, hammaslääkäreistä ja myös suuhygienisteistä. Hoitajapula on estänyt myös jonkin verran hammaslääkärien rekrytointeja, Hammaslääkäriliiton erikoistutkija Jaakko Koivumäki kertoo.

Koivumäen mielestä tilanne on haastava, sillä terveyskeskusten johtavat hammaslääkärit ovat jo nyt sitä mieltä, että edes hammaslääkärivakansseja ei ole riittävästi. Sen lisäksi hoitotakuu on kiristymässä.

– Näyttää siltä, että töitä on yritettävä tehdä koko ajan niukkenevilla resursseilla. Hyvinvointialueet aloittavat kuitenkin työnsä hyvin eri
tilanteista.

Esimerkiksi Etelä-Savon hyvinvointialueella on täyttämättä noin 26 % vakansseista, kun viereisellä Pohjois-Savon hyvinvointialueella vaje on vain yksi prosentti.

 

Yhteistyötä yksityissektorin kanssa tarvitaan

Samaan aikaan yksityisen sektorin vapaa kapasiteetti on noussut vuodessa 127:stä 145 laskennalliseen vakanssiin.

– Myös yksityissektorilla on havaittavissa hoitajapula, joka voi rajoittaa mahdollisuuksia ottaa uusia potilaita vastaan.

Koivumäen mukaan yksityissektorin vapaa kapasiteetti olisi tärkeä saada hyödyksi esimerkiksi Kela-korvauksia nostamalla tai palveluseteleillä. Hänen mukaansa on jo nähtävissä, että yksityissektori on lisännyt jonkin verran yhteistyötä terveyskeskusten kanssa, sillä hieman aiempaa useampi yksityishammaslääkäri myy palvelujaan terveyskeskuksille kuin vuosi sitten.

Terveyskeskusten lisääntyneeseen työvoimapulaan vaikuttavat tällä hetkellä paitsi pula hoitajista, myös osa-aikatyön sekä perhevapaiden yleistyminen ja hammaslääkärien eläköitymiset. Koivumäen mukaan viimeistään tämän vuosikymmenen lopussa hammaslääkärimäärät ovat lähdössä kuitenkin uudestaan nousuun.

Edellisen kerran terveyskeskushammaslääkärivaje on ollut yhtä suuri vuonna 2013. Korkeimmillaan se oli vuonna 2006, jolloin se oli 13,4 prosenttia.

Lue myös
Etsitkö näitä?