Uutiset

TyöelämäTerveyskeskus­hammaslääkärivaje kasvoi

26.1.2024Outi Hautamäki
Terveyskeskushammaslääkärivaje ja vuokratyövoiman osuus (%) 2005–2023. (Kuva: Hammaslääkäriliitto)

Terveyskeskushammaslääkärin viroista ja toimista oli lokakuussa 2023 täyttämättä noin 11,7 prosenttia (229 vakanssia). Vuotta aiemmin vaje oli 9,3 prosenttia. Lisäksi 3,3 prosenttia terveyskeskushammaslääkärin vakansseista hoidettiin vuokratyövoimalla, vuotta aiemmin osuus oli 2,3 prosenttia.

Vajeen ja vuokratyön käytön kasvu kertovat hammaslääkärityövoiman saatavuuden vaikeutumisesta. Vaje ja vuokratyön käyttö yhteensä on viimeksi ollut näin suurta 10 vuotta sitten.

Terveyskeskushammaslääkärin vakanssien väheneminen 20:llä saattaa liittyä siihen, että vakansseja on muutettu erikoishammaslääkärien vakansseiksi.

Erikoishammaslääkärivakanssien määrä on lisääntynyt 33:lla, mikä todennäköisesti helpottaa erikoishammaslääkäritasoisten palvelujen saatavuutta hyvinvointialueilla.

Työvoimaselvitykseen kuuluvaan yksityishammaslääkäreille tehtyyn kyselyyn vastanneista 30 prosenttia kertoi myyvänsä palveluja terveyskeskuksille. Osuus oli vuodessa kasvanut kolmella prosenttiyksiköllä.

Yksityisellä sektorilla olisi potentiaalia kantaa suurempaa vastuuta väestön suunterveyden hoidosta. Yksityisen sektorin laskennallinen vapaa kapasiteetti vastasi 174 täysiaikaisen terveyskeskushammaslääkärin työpanosta, vuotta aiemmin vapaa kapasiteetti oli 145.

Vuoden 2023 työvoimaselvitys tehtiin sosiaali- ja terveysministeriön ja Hammaslääkäriliiton yhteistyönä. Kyselyssä tiedusteltiin työvoimatilanteesta 4.10.2023. Vastaajia oli 651, ja vastausaste oli 33 prosenttia. Vastaus saatiin Ahvenanmaata lukuun ottamatta kaikilta hyvinvointialueilta (ml. Helsinki). Kysely yksityishammaslääkäreille lähetettiin kaikille pää- ja sivutoimisille yksityishammaslääkäreille, joilta löytyi toimiva sähköpostiosoite Hammaslääkäriliiton jäsenrekisteristä.

Kaikki tulokset ovat verkossa: ­www.hammaslaakariliitto.fi/­tyovoimaselvitykset

Lue myös
Etsitkö näitä?