Uutiset

TyöpaikkaTerve Suomi -tutkimuksesta alku tutkijan uralle

17.2.2023Outi Hautamäki
Anni Leskinen. (Kuva: Arttu Siipola)

Anni Leskinen aloitti Terve Suomi -tutkimuksen datan keruuseen liittyvät kliiniset suunterveyden tutkimukset tammikuun lopussa, ja työ jatkuu hänen osaltaan heinäkuun alkuun.

Kerro yksityiskohta, joka päivästä jäi mieleesi.
Toinen työkenkäni hajosi. Olen ostanut kengät ensimmäisenä opiskeluvuotenani, joten ehkä niiden olikin jo aika eläköityä.

Kerro Terve Suomi -tutkimuksesta ja työstäsi.
Tutkimus alkoi viime syksynä 66 000:n yli 20-vuotiaan aikuisen kyselyosuudella, jonka jälkeen osa tutkittavista kutsuttiin terveystarkastukseen ja muihin jatkotutkimuksiin. Terveystarkastuksia tehdään 50 paikkakunnalla, kliinisiä suun tutkimuksia 23 paikkakunnalla, mm. Helsingissä, Turussa, Kuopiossa, Lahdessa, Vaasassa, Oulussa ja Porissa. Terve Suomi -tutkimukseen kutsutut on valittu satunnaisotannalla.

Suun tutkimus on monilta osin kuin tavanomainen perustutkimus, mutta esimerkiksi eri materiaaleille ja karieslöydöksille on omat koodinsa, ja parodontium tutkitaan normaalista poiketen hammas kerrallaan. Hammas saa myös parodontologisten löydösten mukaan oman koodinsa, ja hammashoitaja syöttää luettelemani koodit järjestelmään. Statusta ei tehdä perinteiseen hammaskarttaan, vaan lomakkeelle, josta data on helposti muutettavissa numeeriseksi. Kliinisen tutkimuksen lisäksi otetaan PTG-kuva tietyillä paikkakunnilla.
Alkupäivinä olen tehnyt tutkittavien paikalle saapumisesta riippuen 3–7 tutkimusta päivässä. Helsingin yliopiston henkilökunta auttaa paljon käytännön asioihin liittyen. Erityisesti yliopistonlehtori Ulla Palotie auttaa minua omien töidensä ohessa.

Mitä oivalsit?
Tutkimuksia tehdessä pitäisi olla myös itsensä kanssa mahdollisimman toistettava, ja se on välillä hyvin hankalaa!

Onko sinulla suunnitelmia, mitä Terve Suomi -tutkimuksen jälkeen?
Todennäköisesti jatkan terveyskeskuksessa hammaslääkärin töitä. Ajatuksenani olisi Terve Suomi -tutkimuksen pohjalta tehdä myös omaa tutkimusta ja lopulta väitöskirja.

 

Anni Leskinen

  • tutkijahammaslääkäri
  • valmistunut: 2023

 

Työpaikka

  • Terve Suomi -tutkimus pääasiassa Helsingissä Suu- ja hammaskeskuksen tiloissa
  • työnantajina Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Itä-Suomen yliopisto
Lue myös
Etsitkö näitä?