Uutiset

TiedeuutinenTarjoilijoilla on kohonnut kielisyövän riski

14.6.2024Annika Nissinen
Sekä miesten että naisten keskuudessa tarjoilijoilla oli merkitsevästi kohonnut kielisyövän riski suhteessa vastaavaan väestöön. (Kuva: iStock)

Pohjoismainen tutkimus paljasti merkittäviä ammattikohtaisia eroja kielisyövän ilmaantuvuudessa. BMC Oral Health -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan tarjoilijoilla on suurin kelisyövän riski.

Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata kielisyövän ammatillista riskivaihtelua pohjoismaisen ammattisyöpätutkimuksen (Nordic Occupational Cancer, NOCCA) laajan aineiston pohjalta. Mukana oli 14,9 miljoonaa pohjoismaalaista, joista kaikkiaan 9 020:llä oli diagnosoitu kielisyöpä vuosina 1961–2005. Kussakin ammattiryhmässä laskettiin kielisyövälle vakioitu ilmaantuvuussuhde, joka kuvaa ilmaantuvuutta suhteessa vastaavaan väestöön kussakin maassa.

Miesten keskuudessa ilmaantuvuus oli tilastollisesti merkitsevästi suurempi tarjoilijoilla, juomateollisuuden työntekijöillä, kokeilla ja keittiöapulaisilla. Myös merimiehillä, toimittajilla, taiteilijoilla, parturikampaajilla ja työttömillä ilmaantuvuus oli merkitsevästi suurempi. Naisten osalta merkitsevästi kohonnut riski havaittiin vain tarjoilijoilla.

Tutkimustuloksen mukaan näyttäisi siltä, että tietyt työympäristöt voivat altistaa karsinogeeneille. Kohonnut syöpäriski liittyy usein kuitenkin alkoholin ja tupakan käyttöön sekä epäterveelliseen ravintoon, mikä voi osaltaan vaikuttaa kielisyöpäriskin vaihteluun ammattiryhmissä. Esimerkiksi ravintolatyöntekijöillä alkoholin ja tupakan kulutus on tutkimusten mukaan runsasta, mikä saattaa osaltaan selittää kohonnutta syöpäriskiä.

– Potilaita, jotka edustavat riskiammattiryhmiä sekä tupakoivat ja käyttävät alkoholia ja joilla on lisäksi suu­syöpävaaraa lisääviä limakalvomuutoksia, olisi hyvä informoida kohonneesta riskistä sekä pitää tiukemmassa kliinisessä kontrollissa, sanoo väitöskirjatutkija Johanna Peltonen.

Lähde: Peltonen J, Nikkilä R, Al-Samadi A, Mäkitie A, Martinsen JI, Kjaerheim K, Lynge E, Sparen P, Tryggvadottir L, Weiderpass E, Salo T, Pukkala E. Occupation and tongue cancer in Nordic countries. BMC Oral Health 2024 Apr 29; 24(1): 506. doi: 10.1186/s12903-024-04172-2. Julkaistu verkossa 29.4.2024.

Lue myös
Etsitkö näitä?