Tiede

VertaisarvioituSuusyövän ­epigenetiikka

8.12.2023Hanna Malinen, Arto Mannermaa, Maria Siponen

Suun levyepiteelikarsinooma on suuontelon yleisin syöpä. Sen syntyyn liittyy varsinaisten geenimutaatioiden lisäksi epigeneettisen säätelyn muutoksia. Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on tutkia epigeneettisen säätelyn roolia suun levyepiteelisyövän patogeneesissä sekä mahdollisia epigenetiikan kliinisiä sovelluksia.

Epigenetiikalla tarkoitetaan mekanismeja, jotka säätelevät geenien ilmentymistä ilman että DNA:n emäsjärjestys muuttuu. Toisin kuin geenimutaatiot, epigeneettiset muutokset voivat myös palautua. Epigeneettisiä mekanismeja ovat DNA:n metylaatio, histonien kovalenttiset muokkaukset sekä niin sanotut ei-koodaavat RNA:t, joista parhaiten tunnetaan mikro-RNA:t. Epigeneettinen säätely voi vähentää tai voimistaa geenin ilmentymistä.

Suusyövässä on havaittu DNA:n metylaation ja mikro-RNA:iden ilmentymisen poikkeavuutta ja histonien asetylaation tason vähentymistä. Nämä muutokset epigeneettisessä säätelyssä vaikuttavat erityisesti solujen kasvua sääteleviin geeneihin, ja näiden geenien epänormaali toiminta voi johtaa syövän syntyyn.

Epigeneettinen tieto voi auttaa löytämään suun levyepiteelisyövälle spesifejä merkkiaineita ja uusia hoitomuotoja.

 

Kirjoittajat

Hanna Malinen LuK, HLL1

Arto Mannermaa FT, professori2

Maria Siponen HLT, EHL, kliininen opettaja2,3

1Viitasaaren kaupunki, Keski-Suomen hyvinvointialue
2Itä-Suomen yliopisto
3Kuopion yliopistollinen sairaala

 

The role of epigenetics in the pathogenesis of OSCC

Oral squamous cell carcinoma (OSCC) is the most common cancer of the oral cavity. In addition to genetic mutations, there are changes in epigenetic regulation in oral cancer. The aim of this literature review is to study the role of epigenetics in the pathogenesis of OSCC and the possible clinical applications of epigenetic information.

Epigenetics means regulatory mechanisms that modify the expression of genes without changing the DNA base sequence. In contrast to gene mutations, the epigenetic changes are reversible. The epigenetic mechanisms are DNA methylation, histone covalent modifications and the so-called non-coding RNAs, of which the most common are micro-RNAs. The epigenetic regulation can suppress or amplify gene expression.

Studies have shown altered DNA methylation and expression of micro-RNAs, and a decreased level of histone acetylation in OSCC. These changes in the epigenetic regulation affect, in particular, the genes that control cell growth and the abnormal function of these genes can lead to carcinogenesis.

The epigenetic information can help in finding specific biomarkers and new treatment modalities for OSCC.

 

Suom Hammaslääkäril 2023; 14: 30–37.
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan digilehdessä noin kuukauden kuluttua ensijulkaisusta.

Lue myös
Etsitkö näitä?