Ihmiset

Terveyden edistäminenSuunterveyden elinikäisen perustan luominen painopisteeksi

5.1.2021Outi Hautamäki

Hammaslääkäriliiton terveyden edistämisen toiminnassa painopistettä on päätetty muuttaa elinikäisen terveysperustan luomiseen varhaislapsuudessa. Uuden painopisteen mukaisia toimia suunnitellaan alkaneen vuoden aikana.

Tavoitteena on neuvoloiden, päivähoidon ja varhaiskasvatuksen sekä koulujen (erityisesti alakoulujen) stimuloiminen toimimaan ominkin voimin suunterveyden puolesta. Tähän tarvitaan yhteistyötä eri järjestöjen ja muiden tahojen kanssa.

– Nimenomaan äitiys- ja lastenneuvoloiden terveysneuvonnassa suunterveydellä pitäisi olla suurempi painoarvo. Terveydenhoitajat ovat kovissa työpaineissa, ja neuvoloihin tarvittaisiin porkkanoita tämän toteutumiseksi, toteaa Hammaslääkäriliiton terveyden edistämisen kokonaisuudesta vastaava toiminnanjohtaja Henna Virtomaa.

– Hammaslääkäriliitto toimii sen eteen, että STM, THL ja Kuntaliitto saataisiin mukaan, koska ne voivat ohjeistaa ja velvoittaa kuntia. Toiveissa on myös STM:n vuonna 2004 julkaiseman neuvolaoppaan tuoreutus, Virtomaa kertoo.

Myös Hammaslääkäriliton I love suu -kampanjan aineistoihin on tarkoitus tuottaa uuden painopisteen mukaisia sisältöjä. Niitäkin suunnitellaan kuluvan vuoden aikana.

Tähtäimessä on hyvän suuhygienian ja terveellisten ruokatottumusten omaksuminen jo varhaislapsuudessa sekä koko eliniän kattava hyvä suunterveys. Lasten vanhemmilla on tästä vastuu, mutta perheet tarvitsevat vetoapua.

Kuntatasolla tarvitaan monialaista yhteistyötä

Suun terveydenhuollossa annettava terveysohjaus ja ehkäisevät toimet ovat tärkeitä, mutta nämä toimet eivät yksin riitä terveellisten tottumusten rakentamiseen lapsuudessa. Elinikäisen suunterveysperustan luomiseksi tarvitaan monialaista yhteistyötä kuntatasolla.

Kuntien ja yhteiskunnallisten instituutioiden toiminnassa myös Health promotion -kirjallisuudessa tarkoitetun mukainen terveyden edistämistyö on hyvin tärkeää suunterveyden elinikäistä perustaa rakennettaessa.

– Kuntien velvollisuus promotiivisen terveyden edistämisen toteuttamisesta ei ole tähän mennessä toteutunut kunnolla monessakaan kunnassa. Sote-uudistuksessa tunnutaan oletettavan, että se on kunnissa hyvällä tolalla, ja että sen pohjalta voidaan jatkaa, vaikka tosiasiassa tässä kohdassa tarvittaisiin nimenomaan perusasioiden kuntoon saattamista, toteaa liiton terveyden edistämisen asiantuntija Hannu Hausen.

Suomalaisten hampaidenharjaustottumuksissa on parantamisen varaa, ja napostelu ym. suunterveydelle haitalliset tottumukset ovat yleisiä. Varsinkin pojat ja miehet ovat laiskoja hampaiden harjaajia. Aikuisena haitallisten tottumusten ja asenteiden muuttaminen on paljon työläämpää verrattuna siihen, että terveelliset tavat olisi opittu jo varhaislapsuudessa. Samalla voitaisiin välttyä monilta aikuisuuteen mennessä tarvituilta
hoitotoimenpiteiltä ja hammashoitokustannuksilta.

Viime vuosina Hammaslääkäriliiton terveyden edistämistoiminnassa on keskitytty suunterveyden ja sen merkityksen tekemisen tunnetuksi väestölle, päättäjille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille. Siinä on onnistuttukin varsin hyvin. Tietoisuus on lisääntynyt, mutta se ei valitettavasti ainakaan vielä ole näkyvästi johtanut suunterveydelle haitallisten tottumusten vähenemiseen.

Lue myös
Etsitkö näitä?