Uutiset

TiedeuutinenPurentavirhe kiusaa ­erityisesti naisia

26.5.2023Annika Nissinen

Suomalaistutkimuksen mukaan purentavirheet vaikuttavat enemmän naisten kuin miesten elämänlaatuun. Tutkimuksen mukaan erityisesti tietyt purentaongelmat tulisi huomioida, kun oikomishoidon tarvetta arvioidaan aikuisilla.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten eri purentavirheet vaikuttivat suunterveyteen liittyvään elämänlaatuun naisilla ja miehillä. Tutkimuksessa käytettiin Terveys 2000 -väestötutkimuksessa kerättyjä tietoja vastanneiden (n = 3 993) purennasta ja purentavirheitä. Lisäksi aineistona oli vat väestötutkimuksen Oral Health Impact Profile (OHIP-14) -kyselyt, joilla mitattiin suunterveyteen liittyvää elämänlaatua. Tutkimukseen osallistuneet olivat 30 vuotta täyttäneitä aikuisia.

Tutkimuksen mukaan suurempi osa naisista kuin miehistä arvioi suuntervey­tensä hyväksi ja oli saanut oikomishoitoa. Naisilla saksi- tai ristipurenta oli yleisempää, kun taas ylipurenta harvinaisempaa. Sukupuoli vaikutti siihen, miten purentavirheiden koettiin vaikuttavan suunterveyteen liittyvään elämänlaatuun. Yhteys oli kauttaaltaan vahvempi naisilla. Naisilla, joilla ei ollut purentavirheitä tai risti- tai saksipurentaa, oli parempi elämänlaatu kuin niillä, joilla oli purentavirheitä. Miehillä tilanne oli päinvastainen, mutta heillä ylipurenta heikensi suunterveyteen liittyvää elämänlaatua.

Tutkimuksessa havaitut sukupuolien väliset erot tulisi huomioida, kun ortodonttisen hoidon tarvetta arvioidaan aikuispotilailla. Erityisesti saksi- ja ristipurenta naisilla ja horisontaalinen ylipurenta miehillä voivat heikentää suunterveyteen liittyvää elämänlaatua.

Lähde: Rantavuori K, Silvola AS, Suominen A, Masood M, Suominen AL, Lahti S. Gender differences in the association between malocclusion traits and oral health-related quality of life in Finnish adults. Eur J Oral Sci 2023: e12927. doi: 10.1111/eos.12927. Julkaistu verkossa 28.2.2023.

Lue myös
Etsitkö näitä?