Uutiset

Juuri nytPöydänkulmalle, jonnekin näkösälle

27.1.2021Heli Mikkola
heli_mikkola_web2020

Lehdestä on ollut hyötyä ja iloa, sanoi äskettäin tapaamani tuleva hammaslääkäri. Toinen taannoin kohtaamani lukija puolestaan kertoi kuljettavansa Hammaslääkärilehtensä työpaikkansa kahvihuoneeseen, että koko työyhteisö voisi lukea sitä.

Saamme täällä lehden toimituksessa aika harvoin varsinaista palautetta, mutta tällaisia sivulauseessa tulleita arjen viestejä sitäkin useammin. Nyt kaikenlainen palaute kiinnostaa ihan erityisesti. Käsissäsi on tuttu Hammaslääkärilehti uudenlaisessa paketissa. Syksyllä aloitettu ulko­asu-uudistus on valmis.

Uuden ulkoasun käyttöön tuomien pienten keinojen avulla jäsennämme sisältöä lukijaa varten, kiteytämme olennaisen näkösälle ja luomme mahdollisuuden syventymiseen, kouluttautumiseen ja kollegoiden seurassa viihtymiseen. Kiireiselle lukijalle haluamme tarjota nopeita tarttumapintoja, asian ytimeen vieviä faktalaatikoita ja tekstinostoja, jotka houkuttelevat lukemaan myös sen sivun, jota silmä ensin vain pyyhkäisi.

Olennaisinta on, että oma lehti synnyttää halun viettää sen kanssa aikaa. Toivomme, että lehti ensin luetaan ja jätetään sitten pöydänkulmalle tai lehtihyllyyn – jonnekin näkösälle – että siihen voi palata ja ihan siksi, että se on tärkeä.

Näinä kummallisina aikoina lehti toivottavasti edustaa myös Hammaslääkäriliiton luoman yhteisön tuomaa turvaa. Yhteenkuuluvuus ei riipu ajasta eikä paikasta, eikä edes siitä kahvihuoneesta. Se nojaa samaan koulutukseen, jaettuihin kokemuksiin ja yhteiseen päämäärään. Hammaslääkärilehden tehtävä on vahvistaa tätä yhteenkuuluvuutta.

Tämän takia lupaamme jatkossakin tarkastella työn arkea ja siihen vaikuttavia muutoksia – sekä kipeitä että kepeitä. Kysymme säännöllisesti, mitä denttareille, yhteisön uusille tulokkaille, kuuluu.

Teemme Hammaslääkäriliiton työtä näkyväksi. Muistipaikka-palstalla, tällä kertaa tämän sivun alareunassa, nostamme esiin niitä tärkeitä asioita, jotka hammaslääkärin on hyvä juuri nyt tietää.
Uuden ulkoasun on suunnitellut graafikko Niina Mickelsson. Lehteä varten piirretyt osioiden symbolit – uutiset, tiede ja ihmiset – ovat graafikko Jessica Larsen-Hossainin käsialaa. Molemmat työskentelevät PunaMusta Oy:n Sisältö- ja suunnittelupalveluissa. Lehden taitto on edelleen toimitussihteeri Juha Korhosen taitavissa käsissä. Antoisia lukuhetkiä!

Heli Mikkola
päätoimittaja

Lue myös
Etsitkö näitä?