Uutiset

TiedeuutinenPelit lisäävät ­opiskelumotivaatiota

27.2.2024Annika Nissinen
Mirja Methuenin mukaan juurihoitopelin pelaaminen lisäsi hammaslääketieteen opiskelijoiden opiskelumotivaatiota. Kuvakaappaus pelin vaiheesta, jossa tehdään juurentäyttöä kaksijuuriseen ylähampaaseen. (Kuva: Juurihoitopeli)

Lääketieteen opetuksessa käytetyt pelit täydentävät tietojen ja taitojen hankkimista, mutta eivät korvaa muita menetelmiä, todetaan ­Lääkärilehdessä julkaistussa katsauksessa.

Pedagogisesti suunnitellut oppimispelit monipuolistavat oppimisprosessia. Pelien tarjoamat pisteet, tulostaulut ja etenevät tasot tukevat opiskelijoiden motivaatiota ja sitoutumista tavoitteisiin. Pisteseurannan katsotaan kehittävän opiskelijoiden omaa arviota suorituskyvystään. Myönteiset kokemukset vaikuttavat koko oppimisprosessiin. Positiivisena nähdään myös mahdollisuus opiskella omaan tahtiin ja itselle sopivalla hetkellä.

Pelit soveltuvat tietojen kertaamiseen ja syventämiseen sekä kliinisten päättelytaitojen kehittämiseen. Esimerkiksi hammaslääketieteen opiskelijoille suunnattu MEDigi-hankkeessa toteutettu Juurihoitopeli koettiin hyväksi tavaksi sisäistää ja kerrata hoitoprosessi. Peli keskittyy juurihoidon vaiheisiin, mutta siinä on oma osionsa myös kavum­avauksen harjoitteluun ja kofferdamin kiinnittimen valitsemiseen.

– Kyselytutkimuksen mukaan juurihoitopelin pelaaminen lisäsi hammaslääketieteen opiskelijoiden opiskelumotivaatiota ja juurihoitoprosessin sisäistämistä. Nykyisellään peli on meillä opiskelijoiden käytettävissä, ja sitä on suositeltu pelaamaan esimerkiksi heidän valmistautuessaan klinikkapotilaan juurihoitoon, kertoo EHL, kliininen opettaja Mirja Methuen Itä-Suomen yliopistosta.

Lähde: Hytönen H, Methuen M, Helminen J, Kankuri-Tammilehto M, Salmijärvi T, Brauer S. Pelit oppimisprosessin rikastajina – kolme esimerkkiä. Suom Lääkäril 2023; 78(51–52): 2111–2114.

Lue myös
Etsitkö näitä?