Tiede

Painotuoretta tiedettäParodontiitti on vakavan koronavirustaudin riskisairaus

31.3.2022

Tieteellisestä kirjallisuudesta löytyy tällä hetkellä jatkuvasti kasvava määrä näyttöä siitä, että parodontiitti lisää useiden systeemisten sairauksien riskiä. Näihin sairauksiin kuuluu myös koronavirustauti.

Tämän intialais-suomalaisen tutkijaryhmän tekemän tutkimuksen aineistona oli 78 keskussairaalahoidossa olevaa, COVID-19-infektiota sairastavaa potilasta. Tutkimuksessa ilmeni, että niillä potilailla, joilla oli parodontiitin uuden tautiluokituksen mukainen vaiheen I–IV parodontiitti, oli merkitsevästi suurempi kuoleman riski (Bonferroni-korjattu z-testi
p < 0,05) ja koronavirustaudin pitkittymisen riski (Dunn-Bonferroni-testi p = 0,020) verrattuna parodontologisesti terveisiin potilaisiin.

Hyvä suunterveys näyttääkin olevan tärkeää myös koronavirustaudin haitallisten vaikutusten ennaltaehkäisyssä. Erityisen tärkeää on kehittää parodontiitin diagnostiikkaa riskipotilaiden löytämiseksi. Yhtenä työkaluna voitaisiin käyttää tehostettua aMMP-8-pikadiagnostiikkaa parodontiittiriskipotilaiden tunnistamiseksi ja heidän hoitonsa seuraamiseksi. Näillä toimilla tulisi tavoitella myös sitä, että potilaiden tietämys omasta mahdollisesta parodontaalisairaudestaan, sen tilasta ja mahdollisista laajemmista terveysvaikutuksista lisääntyy. Näin voitaisiin motivoida potilaita kohti parempaa suunterveyttä ja sen ylläpitoa. Kohdennetun ennaltaehkäisyn toisena päämääränä on yleisen kansanterveyden kohentuminen.

Tutkijat korostavat, että parodontiitin yhteydestä koronavirustaudin komplikaatioihin sekä jälkioireisiin tarvitaan lisää tutkimustietoa.

 

Painotuoretta tiedettä esittelee kansainvälisissä lehdissä juuri julkaistuja suomalaistutkijoiden tuloksia.

Compromised periodontal status could increase mortality for patients with COVID-19

Shipra Gupta1, Miina Saarikko2, Andreas Pfützner3, 4, Ismo Räisänen5, Timo Sorsa2, 5

1 Unit of Periodontics, Oral Health Sciences Centre, Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, lndia
2 Department of Medicine and Dental Medicine, Karolinska lnstitutet, Stockholm, Sweden
3 Department of lnternal Medicine and Laboratory Medicine, University for Digital Technologies in Medicine and Dentistry, Wiltz, Luxembourg
4 Clinical Research Department, Pfützner Science & Health Institute, Mainz, Germany
5 Suu- ja leukasairauksien osasto, Helsingin yliopisto / Helsingin yliopistollinen sairaala

Lancet Infect Dis 2022; 22(3): 314. doi: 10.1016/S1473-3099(22)00065-2

Lue myös
Etsitkö näitä?