Post

Suunterveys ja yleisterveysPäivitetty tupakkasuositus haastaa puuttumaan

23.8.2018Annika Nissinen
istock-ei_tupakalle
(Kuva: iStockphoto)

Kaikilla terveydenhuollon ammattilaisilla on tärkeä rooli tupakkavieroituksessa ja tupakoinnin aloittamisen ehkäisyssä. Tämä korostuu kesän 2018 alussa päivitetyssä Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisyn ja hoidon Käypä hoito -suosituksessa. Suunterveys on myös aiempaa vahvemmin esillä.

Tupakkariippuvuus on tupakoinnin aiheuttama fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen riippuvuuden muodostama oireyhtymä, joka luokitellaan krooniseksi sairaudeksi. Päivitetty suositus kannustaa terveydenhuollon ammattilaisia panostamaan tupakka- ja nikotiinituotteiden kokeilun ja käytön ehkäisyyn. Tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö tulisikin ottaa puheeksi lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa kanssa.

– Myös sähkösavukkeet ja nuuska altistavat nikotiiniriippuvuudelle ja niillä on yhteys tupakoinnin aloittamiseen, kertoo LT, yleislääketieteen erikoislääkäri, Käypä hoito -suosituksen päivitystyöryhmän puheenjohtaja Klas Winell.

Mitä nuorempana aloitettu tupakointi tai muu tupakkatuotteiden käyttö lopetetaan, sitä pienemmiksi terveyshaitat jäävät. Tupakoinnin lopettamisen myönteisiä vaikutuksia tulisi myös muistaa painottaa mm. nuorten keskuudessa. Winell haluaa myös korostaa, että tupakkakoukkuun jääneen on tärkeä tietää, että lopettaminen on mahdollista ja siihen voi saada tukea.

– Suomessa on enemmän tupakoinnin lopettaneita kuin sitä jatkavia, muistuttaa Winell.

Opettele tukemaan potilasta

Jokainen terveydenhuollon ammattilainen tietää, että tupakoinnin lopettaminen on aina hyödyllistä ja pienentää sairastumisen, jopa kuoleman riskiä kaikenikäisillä. Silti asian esille ottaminen voi olla haastavaa.

– Tutkimusten mukaan hammaslääkärit kokevat, ettei aiheeseen osata oikein puuttua eikä tiedetä, miten edetä, huomauttaa Apollonian Käypä hoito -toimittaja Marja Pöllänen, joka on ollut mukana tupakkasuositustyöryhmässä.

Päivitetty suositus tarjoaa tukea tupakoinnin ja nikotiiniriippuvuuden tunnistamiseen sekä konkreettisia neuvoja tupakkavieroitukseen.

– Vieroittuminen on prosessi, johon tulee saada tukea. Vieroitussuunnitelma tulee laatia yksilöllisesti ja järjestää seurantakontakteja riittävän tiheästi. Hoidon suunnittelussa on otettava huomioon sekä fyysinen että psyykkinen riippuvuus. Keskimäärin tupakoinnin lopettaminen vaatii 3–4 yritystä. Vieroituksen tulokset parantuvat vieroituslääkehoidolla, Winell listaa.

Pöllänen kannustaakin kollegoitaan tarttumaan suositukseen.

– Kouluttautuminen kannattaa! Lukemalla suositusta ajatuksen kanssa ja käyttämällä aikaa lisämateriaaleihin tutustumiseen voi saada jo hyvät valmiudet tupakointiin puuttumiseen. Opiskelkaa motivointia, tutustukaa vieroituslääkkeisiin ja miettikää, miten asiaa voisi lähestyä positiivisesta näkökulmasta.

Tupakkavieroitus onnistuu
hammashoidossa

Erityisesti silloin, kun potilaalla on suun limakalvosairaus, kiinnityskudossairaus tai suunnitteilla implantti, kaikki keinot potilaan tupakoinnin lopettamisen tukemiseen ovat tärkeitä. Tutkimusten mukaan suun terveydenhuollon ammattilaisten antama tupakkavieroitus on tehokasta. Myös pään ja kaulan alueen syöpäpotilaiden tupakkavieroitus on osoittautunut tulokselliseksi.

Päivitetty suositus tuokin suunterveyttä aiempaa vahvemmin esille.

– Suunterveydestä on nyt oma kappale, ja osa-aluetta nostetaan selkeämmin esille. Lisämateriaalien joukkoon on tehty oma toimintamalli tupakasta vieroituksesta suun terveydenhuollossa, kertoo Pöllänen.

Pöllänen myös muistuttaa, että hammashoito sopii hyvin myös vieroituksen seurantaan, sillä käyntejä on säännöllisesti.

– Välillä myös puhelu ja kysymys, miten potilaalla menee, voi riittää seurannaksi.

Suunterveydessä myös tulokset näkyvät niin hammaslääkärille kuin potilaallekin selkeästi.

– Itse lopettaminen voi viedä joiltakin hyvin kauan, mutta jo se, että saa potilaan pysähtymään asian äärelle ja miettimään, vie asiaa eteenpäin. On todella palkitsevaa, kun huomaa, että potilas on jättänyt tupakoinnin ja se alkaa vähitellen näkyä suunterveydessäkin. Se on potilaallekin palkitsevaa, pohtii Pöllänen.

– Paljon riippuu siitä, että innostuu itse aiheesta ja pitää sitä tärkeänä. Se välittyy potilaallekin.

Suunterveyttä esille lääkärisuosituksissa

Pöllänen tuo aktiivisesti esille suunterveyden näkökulmaa, kun lääkäripuolen suosituksia käsitellään Käypä hoito -toimituksen kokouksissa. Hänen rooliinsa kuuluu myös ehdottaa hammaslääkäriasiantuntijoita lausuntokierrokselle.

– Peruslausuntolistassa on myös mukana hammaslääkäreitä.

Hän myös kiittelee lääkäritoimittajien aktiivisuutta.

– Yhteistyö toimii hyvin puolin ja toisin. Olen huomannut myös lausuntokierroksilla, että lääkäripuolella tehdään hyvin näytönastekatsauksia suunterveyden tutkimuksista, vaikka suunterveyttä ei olisikaan erityisesti korostettu kokouksessa.

Tutustu päivitettyyn Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisyn ja hoidon Käypä hoito -suositukseen Käypä hoito -sivustolla: www.kaypahoito.fi.

Lähteet:
Vieroitushoidot paranevat – tupakoinnin lopettaminen on mahdollista -tiedote. 19.6.2018, Duodecim.

Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisyn ja hoidon Käypä hoito -suositus.

HLT, EHL Marja Pölläsen haastattelu 6.8.2018

Lue myös
Etsitkö näitä?