Uutiset

OpiskelijatOulun yliopisto siirsi pallon säästöistä tiedekunnalle

7.10.2022Heli Mikkola

Oulun yliopiston hallitus päätti syyskuun alussa, ettei lääketieteelliseen tiedekuntaan aiemmin suunniteltuja yhteistoimintaneuvotteluja sittenkään käynnistetä. Sen sijaan hallitus edellyttää tiedekunnalta suunnitelmaa talouden tasapainottamisesta.

Liiton saamien tietojen mukaan tiedekunnan talous on jäämässä tänä vuonna 1,4 miljoonaa euroa tappiolliseksi. Budjetti on saatava tasapainoon viimeistään vuonna 2024 ja tiedekunnan suunnitelmaa tästä edellytetään lokakuun loppuun mennessä.

Voiko hammaslääketieteen opetuksesta säästää, väestöterveyden tutkimusyksikön varajohtaja, hammasprotetiikan ja kliinisen purentafysiologian professori Kirsi Sipilä?

– Tilanne on se, että jo nyt eletään kipurajoilla; nykyisistä resursseista ei voi enää vähentää ilman, että opetuksen laatu kärsii. Hammaslääketiedettä ei voi opettaa pelkistämällä opetusta esimerkiksi videoluennoiksi, koska oppiminen vaatii runsaasti kädentaitojen harjoittelua ja interaktiivisuutta opetuksessa.

Sipilän mukaan lääketieteellisen tiedekunnan säästötavoite vuodelle 2023 on 1,5 miljoonaa euroa.

– Tämä näkyy hammaslääketieteen opetuksen ja tutkimuksen henkilöstösuunnitelmassa jo ennestään pienten resurssien vähenemisenä. Suunnitellut säästöt näkyvät luonnollisesti myös tutkimustuotoksen vähenemisenä.

Lapin esihenkilöt huolestuivat tilanteesta

Tilanteesta huolestuneet Lapin suun terveydenhuollon vastaavat esihenkilöt muistuttivat syyskuun lopussa julkaisemassaan kannanotossa, että laadukas hammaslääketieteen koulutus Oulussa on elinehto Lapin suun terveydenhuollolle. Henkilöstöön kohdistuvat säästöt voivat pahimmillaan johtaa tilanteeseen, ettei hammaslääketieteen kandidaattien ensi vuoden potilashoitoon valmistavaa fantom-opetusta pystytä järjestämään tai opetuksen laadusta joudutaan tinkimään.

Allekirjoittajat muistuttavat, että toistaiseksi lähes koko Lapin hammaslääkärikunta on valmistunut Oulusta ja lisäksi vuosilomien sijaistukset hoidetaan pitkälti Oulussa opiskelevien, kuntaoikeuden omaavien kandien avulla. Useassa kunnassa hoitotakuussa pysytään kannanoton mukaan ainoastaan hammaslääkäreitä sijaistavien opiskelijoiden avulla.

Esihenkilöt pelkäävät, että jos säästöt johtavat hammaslääkärikoulutuksen tason heikkenemiseen tai peräti loppumiseen, Lapissa ollaan nopeasti Pohjois-Ruotsin tilanteessa. 250 000 asukkaan Norrbottenissa noin 140 000 ihmistä jonottaa suun terveydenhuoltoon hammaslääkäripulan takia, eikä edes kaikkia infektiotapauksia ja vakavasti sairaiden infektiofokuksia kyetä hoitamaan. Norrbottenissa lähin hammaslääkäreitä kouluttava yliopisto on Uumajassa, jonne on matkaa suurin piirtein yhtä paljon kuin Lapista Kuopioon.
Kannanotossa muistutetaan, että puutteellisen koulutuksen saaneista hammaslääkäreistä on väestön suunterveydelle ja terveydenhuollon yksiköiden toiminnalle enemmän haittaa kuin hyötyä.

Lue myös
Etsitkö näitä?