Uutiset

TiedeuutinenNikotiinipussit ja sähkötupakka ­koukuttavat nuoria – ehkäisytyötä ­tarvitaan jo alakoulussa

22.3.2024Annika Nissinen

Uudempien tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö on lisääntynyt etenkin nuorten keskuudessa. Joissakin ikä- ja sosiaaliryhmissä näitä käyttää jopa 20 prosenttia. Juuri päivitetty

Käypä hoito -suositus tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisystä ja hoidosta painottaa, että ehkäisy tulisi aloittaa jo 4.–5.-luokkalaisista lapsista ja kohdistaa erityisesti 9–18-vuotiaisiin, jolloin kokeilut alkavat ja käyttö vakiintuu. Etenkin nuorilla nuuska, sähkösavukkeet ja uudet nikotiinituotteet toimivat ”sisäänheittotuotteina”.

– Esimerkiksi nikotiinipussien ja sähkösavukkeiden vaara piilee juuri siinä, etteivät nuoret pidä niitä vaarallisina, huomauttaa Käypä hoito -toimittaja, HLT, EHL Marja Pöllänen.
Neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä suun terveydenhuolto tavoittavat lapset ja nuoret. Ne ovatkin tärkeässä roolissa ehkäisytyössä.

 

Uusien tuotteiden ­terveyshaittoja esille

Uudempien tupakka- ja nikotiinituotteiden pitkäaikaisvaikutuksista on vielä rajallisesti tutkimustietoa. Haitattomia ne eivät kuitenkaan ole. Suosituksessa käsitellään laajasti sähkösavukkeiden haitallisia aineita ja käytön haittoja esimerkiksi keuhkojen toimintaan. Sähkösavukkeiden nesteissä on myös ainesosia, joiden turvallisuudesta kuumennettuna ja hengitettynä ei tiedetä.

– Uuden tutkimustiedon mukaan sähkötupakointi voi lisätä myös hampaiden reikiintymistä, mikä johtuu nesteiden sisältämästä sokerista.

Pölläsen mukaan sähkösavukkeiden käyttö nikotiinikorvaushoidon tapaan tupakoinnista vieroituksessa ei myöskään ole ongelmatonta, sillä käyttäjä saattaa siirtyä vain yhdestä nikotiinituotteesta toiseen.

Nikotiinipussien käyttöön puolestaan voi liittyä jopa myrkytysvaara lapsilla ja nuorilla, sillä nikotiini vaikuttaa voimakkaasti sydän- ja verenkiertojärjestelmään.

– Kollegat ovat havainneet, että suussa nikotiinipussien käyttö voi näkyä norsunnahkana samaan tapaan kuin nuuskaajilla.

Suomessa yleisimmin käytettävästä ruotsalaisesta nuuskasta kaivataan myös lisää tutkimustietoa. Nuuskan suuvaikutuksia tunnetaan, mutta esimerkiksi suusyövän ja ruotsalaisen nuuskan välinen yhteys on yhä epäselvä.

– Esimerkiksi naisia ei ole tutkittu Pohjoismaissa, vaikka yhdysvaltalaistutkimuksissa on todettu, että amerikkalainen nuuska nostaa naisten suu­syöpäriskin kuusinkertaiseksi.

Vieroitushoidot ja -lääkkeet vaakakupissa

Suosituksessa on mukana odotettu vieroitushoitovaihtoehtojen kustannusvertailu, joka pitää ensimmäistä kertaa sisällään myös muita hoitomuotoja ja ohjausmenetelmiä kuin lääkkeitä. Esimerkiksi ryhmäohjauksen kustannustehokkuus oli usein käytetyn vieroituslääkkeen varenikliinin tasolla – jopa edullisempaa. Kaikki vieroitushoidot todettiin edullisemmiksi kuin tupakoinnin jatkaminen.

Suosituksen mukaan lääkärin tai hammaslääkärin lyhyt kehotus on kustannustehokkainta vieroitushoitoa. Samalla korostuu kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten rooli tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ja riippuvuuden tunnistamisessa ja potilaan auttamisessa eteenpäin.

Myös Potilaat mukaan -toimintamalli toi suositustyöhön mukaan lisänäkökulmia.

– Potilaat peräänkuuluttivat muun muassa jatkumoa hoidolle tilanteessa, jossa potilas kiinnostuu vieroituksesta. Itsekin ohjaan mielelläni potilaat tukiryhmään, mutta sellaisia pitäisi olla enemmän tarjolla suun terveydenhuollossa.

Päivitetty Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito -suositus verkossa. ­

Lue myös
Etsitkö näitä?