Post

VertaisarvioituMotivoiva haastattelu ja parodontaaliterveys

10.12.2020Mirkka Järvinen, Erja Nuutinen, Kirsi Valkeapää, Auli Suominen, Marja Pöllänen

Lähtökohdat

Motivoiva haastattelu (MI) on ohjausmenetelmä terveysongelmiin, jotka vaativat potilaalta elämäntavan muutosta. Metropolian ammattikorkeakoulussa menetelmä integroitiin suuhygienistien koulutusohjelmaan vuonna 2011. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko opiskelijoiden hoitamien potilaiden suunterveydessä eroja riippuen siitä, sisältyikö opintoihin motivoivaa haastattelua vai ei.

Menetelmät

Aineisto kerättiin opiskelijoiden tekemistä potilaskirjauksista (n = 234) lukukausilta 2008–2009 ja 2014–2015. Potilaista oli kirjattu hoitojakson alussa ja lopussa hampaiden kiinnityskudosten tila (CPI) ja verenvuoto (BOP). Aineisto käsiteltiin tilastollisesti, ja tilastollisen merkitsevyyden rajana oli p < 0,05.

Tulokset

Molemmissa ryhmissä potilaiden parodontaaliterveys ja omahoito paranivat. Yksilöinä tarkastellen noin 50 % potilaista päätyi parempaan parodontaaliterveyteen. Lopputilanteessa miesten Ei-MI-ryhmässä oli verenvuotomuuttujaa tutkittaessa tilastollisesti merkitsevästi enemmän terveitä kuin MI-ryhmässä. Muita tilastollisesti merkitseviä eroja ryhmien välillä ei havaittu.

Johtopäätökset

Suuhygienistiopiskelijoiden kliininen osaaminen näyttää olevan hyvää ja potilaan motivaation tukeminen onnistunutta koulutuksen sisällöstä riippumatta. Suomalaisten parodontaaliterveys ei kuitenkaan ole parantunut, joten ohjausta ja tukea ammattilaisilta tarvitaan edelleen.

Kirjoittajat

Mirkka Järvinen, Shg, TtM, FT, Suun terveydenhoidon ammattiliitto STAL ry
mirkka.jarvinen@stal.fi

Erja Nuutinen, Shg, TtM, SHO, Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry

Kirsi Valkeapää, Esh, TtT, dosentti, Puolustusvoimien tutkimuslaitos

Auli Suominen, YtM, Turun yliopisto

Marja Pöllänen, EHL, HLT, dosentti, Lääkäriseura Duodecim, Käypä hoito

Kirjoittajilla ei ole taloudellisia sidonnaisuuksia.

Suom Hammaslääkäril 2020; 14: 24-28
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Motivational interviewing in dental hygienist students’ curriculum and its associations with periodontal health

Motivational interviewing is one of the most effective and well-documented psychological interventions for supporting behavior change. In summary, it is a collaborative, person-centered form of guidance in order to elicit the person’s own reasons for behavior change and strengthen motivation for change.

Practitioners use reflective listening in a directive manner to reinforce talk of change so a person can elicit his or her own ideas for solutions. Hearing oneself arguing for change increases and consolidates one’s belief that change is important and helps people take ownership of their plans.

Motivational interviews were integrated into the dental hygienist student curriculum at Metropolia University of Applied Sciences in 2011.

The data were collected from the patient registrations (n=234) made by the dental hygienist students in terms 2008–2009 and 2014–2015. In the latter time period, a motivational interview was included in the curriculum. CPI and bleeding (BOP) had been recorded at both the beginning and the end of the treatment period.

The periodontal health and patient self-care improved in both groups. As individuals, about 50% of the patients ended up with better periodontal health. Males were healthier in the 2008–2009 group than in the 2014–2015 group (90% vs. 62.8% p=.004) when measured as bleeding (BOP ≤15% vs. BOP >15 %). No other statistically significant differences between the groups were found.

The clinical skills of dental hygienist students seem to be good and they succeeded in supporting the patient’s motivation, irrespective of the contents of the education. However, the periodontal health of Finns has not improved. Therefore, oral hygiene instructions and support from the professionals are still needed.

Lue myös
Etsitkö näitä?