Uutiset

OpiskelijatMoni kandi kesätöihin yksityiselle

31.3.2021Juha Korhonen
ville_tolonen_web
Kuopion hammaslääketieteen neljännen vuosikurssin isäntä Ville Tolonen teki kurssikavereilleen kyselyn kesätyötilanteesta. Työpaikat kunnissa tuntuvat olevan tiukassa.

Itä-Suomen ja Helsingin yliopiston hammaslääketieteen kandidaateista moni suuntaa kesätöihin yksityisvastaanotolle.

Kuopion neljännen vuosikurssin isäntä Ville Tolonen teetti kurssikavereilleen maaliskuun lopulla kyselyn kesän suunnitelmista. Vastanneista reilu kolmasosa kertoi menevänsä kesäksi terveyskeskukseen töihin ja täsmälleen yhtä moni yksityisvastaanotolle. Noin neljäosa opiskelijoista ei ollut joko hakenut lainkaan tai vielä saanut kesätöitä. Kyselyyn vastasi 33 opiskelijaa 36:sta.

Tolonen itse laati kymmenittäin kesä­työhakemuksia Vaasa–Joensuu-akselin pohjoispuolella sijaitseviin kuntiin. Osasta hänelle ei edes vastattu mitään, mutta Saarijärven terveyskeskuksesta tärppäsi.

– Kyselyn avoimissa vastauksissa nousi esille, että kunnista on ollut vaikea saada töitä. Esimerkiksi Joensuu ei palkkaa kandeja tänä kesänä lainkaan.

Sama suuntaus havaittiin Helsingissä, kun neljännen vuosikurssin opiskelija Anna Paajanen kyseli kurssikavereiltaan kesäsuunnitelmista. Maaliskuun loppuun mennessä noin puolella vastanneista oli töitä kesäksi.

– Paikat jakautuivat melko tasan julkisen ja yksityisen sektorin välille. Julkiselle on menossa hieman useampi, Paajanen kertoo.

Asetelma poikkeaa selvästi normaalista. Viime vuonna Hammaslääkäriliiton tekemän kandikyselyn mukaan 88 prosenttia kesällä 2020 hammaslääkärin töitä tehneistä kandeista työskenteli terveyskeskuksissa, loput 12 prosenttia yksityisvastaanotoilla.

Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijain Liiton (SHOL) puheenjohtaja Juuso Arkkila kertoo, että Kuopion ja Helsingin tilanne poikkeaa Turun ja Oulun tilanteesta. Kandit ovat suuntaamassa Turusta ja Oulusta edelleen pääosin terveyskeskuksiin kesätöihin. Yleisenä trendinä vaikuttaa kuitenkin olleen, että työpaikkoja on kandeille vähemmän tarjolla ja terveyskeskukset kertovat palkkaavansa lähinnä syventävän käytännön harjoittelijoita, ”kätsyjä”.

– Aiempiin vuosiin verrattuna siinä on iso ero. Ehkä kunnilla ei ole tarvetta palkata niin paljon työvoimaa, Arkkila pohtii.

Hammaslääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Nora Savanheimo toivoo, että kunnat palkkaisivat kandeja myös epävarmana aikana.

– Opiskelijoiden on tärkeä saada työkokemusta halutessaan jo kandivaiheessa, Savanheimo toteaa.

Opinnot hyvässä vauhdissa

Turun yliopistossa opiskeleva Arkkila kertoo, että kandien opinnot ovat sujuneet kuluvana vuonna rivakasti. Turussa kandit ovat lähes kuroneet toimenpidesuoritteissa kiinni kolmen kuukauden takamatkan, joka syntyi vuosi sitten, kun opetusklinikka jouduttiin sulkemaan.

– Jotain hyvääkin on tapahtunut, mutta on sen eteen tehty töitäkin. Opiskelijat ovat ehkä nyt kuormittuneempia kuin olisivat tavallisesti tässä vaiheessa opintoja, Arkkila huomauttaa.

Helsingissä haasteena on ollut opetuspotilaiden saatavuus, mutta muissa yliopistoissa kliiniset opinnot ovat sujuneet olosuhteisiin nähden hyvin.

Potilasmäärän supistuminen haittaa kliinistä harjoittelua

Koronapandemia hankaloittaa edelleen hammaslääketieteen opiskelijoiden kliinistä harjoittelua Helsingissä. Potilaiden tekemiä ajanvarauksen peruutuksia ja siirtoja tapahtuu HUS:n suusairauksien opetus- ja hoitoyksikössä edelleen runsaasti.

– Aikojen siirtäminen tarkoittaa toki sitä, että potilaat hyvin noudattavat heille annettua ohjeistusta tulla vastaanotolle ainoastaan terveinä, mutta johtaa valitettavasti opiskelijoiden kohdalla tyhjiin potilasaikoihin, toteaa suusairauksien opetus- ja hoitoyksikön vs. ylihammaslääkäri Laura Lakio.

Vuoden 2020 aikana potilasmäärä oli noin 65 % normaalivuodesta.

– Vuoden 2021 alusta olemme ottaneet HUS:n suusairauksien opetus- ja hoitoyksikköön potilaita normaalin lähetekäytännön mukaisesti. Tilanne lähetteiden suhteen on lähtenytkin elpymään hyvin.

– Aika-ajoin tietyistä potilasryhmistä on pulaa, esimerkiksi juurihoitopotilaista, mutta olemme asian tiimoilta jatkuvasti yhteydessä yhteistyökuntiimme, jotta potilasvirta yksikköömme olisi mahdollisimman tarkoituksenmukaista opetuksen ja potilaiden hoidon kannalta.
Lakion mukaan tilannetta koitetaan auttaa myös yliopiston ja HUS:n entistäkin tiiviimmällä yhteistyöllä. Lisäksi syksyllä 2020 käynnistettiin uusia hajautettuja toimintoja.

– Muun muassa Metropolia ja Espoo -hajautuksilla yritetään taata opiskelijoille riittävästi kaikkia toimenpiteitä. Myös Helsingin kanssa pyritään entisestään lisäämään hajautusmallia. Nämä ovat lähteneet hyvin käyntiin.

Pandemia myös vauhdittaa opetuksen muutosta.

– Hammaslääketieteen opetuksen painopistettä ollaan siirtämässä kohti osaamisperustaisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että suoritteiden keräämisen sijasta arvioidaan opiskelijan osaamista ja varmistetaan osaamisperusteiden täyttyminen. Pandemia nopeuttaa tätä oikeansuuntaista kehitystä.

Lakion mukaan opetus- ja hoitoyksikössä noudatetaan tarkasti THL:n ja STM:n koronaohjeistuksia, ja potilailta on saatu kiitosta koronaturvatoimista. Yksikön puolelta peruutuksia ei ole juurikaan tehty, eli henkilökunta ja opiskelijat ovat pysyneet pääsääntöisesti terveinä.

Heli Mikkola

Lue myös
Etsitkö näitä?