Tiede

VertaisarvioituMiten hammaslääkärit kysyvät päihteistä – kyselytutkimus

14.6.2024Saara Pääkkönen, Tero Puolakkainen, Johanna Uittamo

Lähtökohdat
Anamneesissa ilmenevillä asioilla voi olla suuri merkitys potilaan toimenpidekelpoisuuteen ja hoitoon hammaslääkärin vastaanotolla. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka hammaslääketieteen kandidaatit ja lisensiaatit kysyvät päihdeanamneesia ja onko tottumuksissa heidän välillään eroja.

Menetelmät
Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselytutkimuksena loppuvuodesta 2021 Hammaslääkäripäivien yhteydessä. Linkki lomakkeeseen lähetettiin myös kaikkien Suomen yliopistojen neljännen ja viidennen vuoden kandidaateille sekä Helsingin ja Espoon kaupungin hammaslääkäreille.

Tulokset
Kandidaatit kysyivät valmistuneita aktiivisemmin anamneesissa päihteiden käytöstä. Vastauksissa huomattiin eroja eri päihteiden välillä, kuinka aktiivisesti niistä kysyttiin ja kuinka haastavaksi kysyminen toisaalta koettiin.

Johtopäätökset
Vastausten perusteella näyttää siltä, ettei päihteistä kysytä esitiedoissa riittävästi. On tärkeää muistaa päihteiden kokonaisvaltainen vaikutus terveyteen ja potilaiden toimenpidekelpoisuuteen. Anamneesin avulla voidaan kannustaa potilaita päihteettömyyteen ja vaikuttaa näin myönteisesti terveyteen.

 

Kirjoittajat

Saara Pääkkönen, HLK
Helsingin yliopisto

Tero Puolakkainen, dosentti, HLT
HUS Suu- ja leukasairauksien linja

Johanna Uittamo, dosentti, HLT, EHL, LL, yliopistonlehtori
Helsingin yliopisto, Suu ja leukasairauksien osasto ja HUS Suu- ja leukasairauksien linja

 

How dentists assess the medical history of patients substance use

How do dentists manage to ask about alcohol, drug and cigarette use in anamnesis? / How do dentists manage to ask about substance abuse in anamnesis?

Details in an anamnesis can have a great impact on the patient’s operability and treatment at the dentist’s office. The aim of the study was to find out how dental candidates and licentiates ask about substance abuse history and whether there are differences in habits between them.

The study was conducted as an electronic survey at the end of 2021 in connection with The Finnish Dental Congress. A link to the form was also sent to the fourth- and fifth-year candidates of all Finnish universities and to the dentists of the City of Helsinki and Espoo.

Candidates asked graduates more actively in an anamnesis about substance use. The responses noted differences between different substances. How actively they were asked about them, and, on the other hand, how asking questions was perceived as challenging.

Based on the answers, it turned out that intoxicants are not asked enough in the anamnesis. It is important to consider the overall impact of intoxicants on health and the operability of patients. Anamnesis can be used to inform and encourage abstinence from substance abuse and, thus, have a positive effect on the health of patients.

 

Suom Hammaslääkäril 2024; 6–7: 32–37.
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan digilehdessä noin kuukauden kuluttua ensijulkaisusta.

Lue myös
Etsitkö näitä?