Uutiset

Juuri nytMistä muuten tietäisimme?

17.6.2022Jaakko Koivumäki
jaakko_koivumaki_kolumni_web

Työmarkkinatutkimus on liiton edunvalvonnan tärkein vuosittain toistettava tutkimus.

Tuoreimman tutkimuksen tuloksista uutisoidaan tässä lehdessä sivuilla 14–15. Sekä toimittajilta että liiton sidosryhmiltä tulee säännöllisesti kysymyksiä, joihin vastaamisessa hyödynnän työmarkkinatutkimuksen tietoja. Monessa asiassa työmarkkinatutkimus on valtakunnan ainoa tietolähde. Mistä muuten tietäisimme, paljonko on protetiikan osuus keskimäärin yksityishammaslääkärien laskutuksesta (12 %), kuinka moni yksityishammaslääkäri kokee, että potilaita on liian vähän (20 %) ja kuinka moni terveyskeskushammaslääkäri on samaa mieltä siitä, että yksittäisen potilaan hoitovälit pysyvät tällä hetkellä riittävän lyhyinä (21 %).

Ensimmäinen työmarkkinatutkimus toteutettiin vuonna 2012. Sen erityinen vahvuus on aikasarjoissa, jotka mahdollistavat muutoksen seuraamisen ja niihin reagoimisen. Esimerkiksi nyt havaitsemme, että viime vuonna romahtaneet täydennyskoulutuspäivät eivät ole vielä palautuneet tasolle, jossa ne olivat ennen koronaa. Toisaalta yksi havainto kahdesta viime tutkimuksesta on, että osa-aikatyö ja toisaalta perhevapaat ovat yleistyneet muutamilla prosenttiyksiköillä. Tämä voi selittää YTHS:n laajenemisen ohella sitä, että terveyskeskuksissa on työvoimavajausta, vaikka hammaslääkärimäärän ei pitäisi enää pienentyä, vaan pikemminkin kääntyä kasvuun.

Työmarkkinatutkimusten pitkien aikasarjojen pääviesti on kuitenkin ollut se, että monenlaisesta muutospuheesta huolimatta suurin osa asioista on säilynyt ennallaan, esimerkiksi ammattikunnan yhtenäisyys on säilynyt vahvana. Työmarkkinatutkimus myös kertoo, että hammaslääkärien ansioiden kehitys on ollut hyvää, mutta ei mitenkään radikaalisti yleisestä ansioiden kehityksestä poikkeavaa.

Hammaslääkärien työpaikkojen jakautumisessa merkittävin muutos on tapahtunut yksityisen sektorin sisällä, jossa ketjuvastaanotoista on tullut seurannan aikana valtavirtaa: päätoimisista yksityishammaslääkäreistä tällä hetkellä noin 60 % työskentelee johonkin valtakunnalliseen ketjuun kuuluvalla vastaanotolla.

Ilman tutkittua tietoa joutuisimme nojautumaan Stetson-Harrison-menetelmään, siihen hatusta nykäisemiseen, jonka uskottavuus on helppo kyseenalaistaa. Kiitos siis kaikille työmarkkinatutkimuksiin vuosien varrella vastanneille ja rentouttavaa kesää jokaiselle!

Jaakko Koivumäki
Hammaslääkäriliiton erikoistutkija

Lue myös
Etsitkö näitä?