Post

Suu puhtaaksiMikä informaatio riittää?

30.3.2020Heli Mikkola

Laki potilaan oikeuksista määrittelee, että hoitotoimenpiteisiin tarvitaan potilaan suostumus, ja kustannusarvio on annettava etukäteen. Yksityistä hoitoa koskeva kuluttajansuojalainsäädäntö puolestaan määrittelee, että kustannukset voivat poiketa annetusta arviosta korkeintaan 15 %. Miten potilaan riittävä informoiminen määritellään suunterveydenhuollossa?

– Mitä laajempi ja monimutkaisempi hoito on kyseessä, sitä enemmän potilas tarvitsee tietoa, myös taloudellisista seikoista. Monimutkaisten asioiden sulatteluun tarvitaan myös miettimisaikaa, toteaa HLL Ulla Hautanen. Hautanen on Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan ETENE:n ja Hammaslääkäriliiton eettisen valiokunnan jäsen.

Hyvien käytäntöjen pohja on selvä: Potilaan ja hammaslääkärin suhde on luottamuksellinen ja perustuu siihen, että hammaslääkäri toimii potilaan parhaaksi.

– Aina tämä ei ole yksiselitteistä tai yksinkertaista. Voi olla kyse arvovalinnoista ja taloudellisista tai hallinnollisista rajoitteista.

– Luottamuksellisen suhteen pohja on se, että potilas kokee tulevansa kuulluksi ja ymmärretyksi. Pääperiaatteena siis on että, mitä parempi vuorovaikutus, sen parempi lopputulos.

Suu puhtaaksi -sarjassa etsitään vastauksia Hammaslääkärilehden lukijoita askarruttaviin kysymyksiin.

Etsitkö näitä?