Ihmiset

LääkärisopimusLuottamusmiehet uraporras­järjestelmän startissa

17.11.2023Anu Tilander
Hammaslääkäriluottamusmiehet Rauni Teerimäki, Jarkko Kalliala ja Tomas Pått ovat tiiviisti mukana uuden uraporrasjärjestelmän käyttöönotossa omilla hyvinvointialueillaan. (Kuva: Kimmo Brandt)

Lääkärisopimuksen uuden palkkausjärjestelmän eli uraporrasjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät paikalliset neuvottelut ovat parhaillaan käynnissä hyvinvointialueilla, ja luottamusmiehillä on ollut työntäyteinen syksy.

Uusi uraporrasjärjestelmä määrittää, mitä palkkaa hammaslääkärin tehtävästä on maksettava. Uudistus korvaa tehtävien vaativuuden arviointiin perustuneen järjestelmän, ja siirtymäaikaa on vuoden 2023 loppuun. Lääkärisopimuksessa on määritelty portaat, joita sovelletaan tehtävän edellyttämän osaamisen ja vastuun perusteella. Palkka muuttuu portaittain muun muassa koulutuksen, tehtäväsisällön ja uran vaiheiden myötä.

Syksyn aikana hyvinvointialueilla on esimerkiksi kerätty tietoja aiemmista palkoista ja tehtävistä, täydennetty uraporrasjärjestelmän kuvauksia paikallisen tilanteen perusteella, luotu uutta tehtävälisäjärjestelmää Lääkärisopimuksen antamissa raameissa ja neuvoteltu paikallisten erien kohdentamisesta.

Uusi palkkausjärjestelmä on valtakunnallinen, mutta käyttöönotto vaatii alueilla paljon työtä sekä työnantajilta että luottamusmiehiltä.

Kysyimme kolmelta hammaslääkäriluottamusmieheltä kuulumisia eri alueilta.

Harmonisaatiotarve ei ole vielä tiedossa

Tomas Pått, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue:

”Suurin osa kollegoista on tuskin vielä edes huomannut, että työuran suurin palkkausuudistus on tulossa. Asiasta ei ole toistaiseksi juuri puhuttu työpaikkamme kokouksissa tai kahvihuoneissa.
Positiivista on, että uudistuksen myötä hammaslääkärien palkkaus selkeytyy ja tulee läpinäkyväksi. Jos haluaa lisää palkkaa, tulee ottaa lisävastuita tai lähteä töihin syrjäseudulle.

Siirtyminen etenee loppuvuoden aikana alueemme neuvotteluissa, olemme esimerkiksi käyneet palkkaryhmässä ylilääkärien kanssa läpi oman organisaatiomme uraporrassijoittelun Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ohjeiden mukaan. Kaikki neuvottelut ovat sujuneet hyvässä hengessä. Vielä emme ole ehtineet katsoa uraportaiden palkkatasoa, joten harmonisaatiotarve ei ole tässä vaiheessa tiedossa.

Luottamusmiehen näkökulmasta mietityttää, voiko hammaslääkärien palkkakehitys jäädä lääkäreistä jälkeen. Lääkäreillä kun on palkoissa enemmän harmonisoitavaa, jolloin työnantaja joutuu kohdistamaan siihen lisää rahaa. Entä miten palkkakehitys jatkossa turvataan pitkällä työuralla. Lisäksi mietityttää, että palkoissa ja henkilökohtaisissa lisissä nyt esille tulevat vanhat epäoikeuden- tai epäjohdonmukaisuudet voivat aiheuttaa kateutta kollegojen kesken.

Luottamusmies edustaa neuvotteluissa työntekijöitä tuoden kokemuksensa ja tietonsa neuvottelupöytään. Olemme kooltaan pienin hyvinvointialue, joten esimiehet ja luottamusmiehet tuntevat hyvin alueen asiat ja työntekijät. Luottamusmiesverkoston kautta saamme puolestaan tärkeää tietoa muiden alueiden tilanteesta.”

 

Jatkossa jokainen tietää, miten uralla voi edetä

Rauni Teerimäki, Keski-Suomen hyvinvointialue:

”Oman alueen kollegoilta ei ole vielä tullut juurikaan kysymyksiä uudistuksesta. Alueen palkkaustyöryhmässäkin on toistaiseksi käsitelty lähinnä lääkärien asioita.

Aikataulu loppuvuoden osalta tuntuu varsin tiukalta, ja joulukuun alussa tulisi olla valmista palkanajojärjestelmien muutosta varten. Toivottavasti kokonaisuus ehditään käydä läpi ajatuksen kanssa, ja toivottavasti porras- ja tehtäväkuvauksia on mahdollista myöhemmin tarvittaessa ­tarkentaa.

Hyvää uudistuksessa on mielestäni uuden palkkausjärjestelmän selkeys. Jatkossa hammaslääkäri tietää, mistä oma palkka muodostuu ja miten uralla on mahdollista edetä. Suurin työ on tässä vaiheessa uuden rakenteen luominen ja kaikkien tehtävälisien kuvaaminen.

Palkkarakenteen osalta vastaan on tullut monenlaista selvitettävää, esimerkiksi miten menetellään, kun osa hammaslääkäreistä työskentelee sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon puolella tai kun syrjäseuduilla on aiemmin ollut omia kuntalisiä, jotka ovat nyt siirtyneet hyvinvointialueille.

Paljon työtä on vielä edessä. Luottamusmiehen tulee olla uudistuksen toteutuksessa aktiivinen ja huolehtia erityisesti siitä, että työntekijöiden kesken tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus toteutuvat.”

 

Vanhoja titteleitä ei kannata tuijottaa

Jarkko Kalliala, Pirkanmaan hyvinvointialue:

”Palkkausuudistus on herättänyt osassa kollegoita epävarmuutta, mutta tietoisuuden lisäännyttyä uudistusta on pidetty myös hyvänä.
Yleisimpiä kysymyksiä ovat olleet, miten minun palkalleni käy, kuka asettaa työntekijät palkkaportaille, miten palkka jatkossa määräytyy ja loppuvatko henkilökohtaiset lisät. Monia on pohdituttanut myös suuret piikkipalkat, miten palkkojen harmonisointiin riittää rahaa ja määräytyvätkö palkkatasot todella jatkossa alueellisten piikkipalkkojen perusteella.

Porrassijoittelun osalta ei mielestäni kannata tuijottaa liikaa vanhoja palkkaluokkia tai titteleitä, koska porraspalkat määrittyvät paikallisen tason mukaan – kenenkään samoissa tehtävissä ja samoilla vastuilla jatkavan palkan ei tulisi laskea.
Luottamusmiehenä näen uudistuksessa paljon hyvää. On tervetullutta, että palkkausjärjestelmästä saadaan selkeä, palkitseva ja läpinäkyvä. Palkkaporras- ja tehtävälisäkuvaukset tulee tehdä huolella. Neuvoteltavaa on todella paljon, ja aikataulu on tiukka. Huoli hyvinvointialueen rahojen riittävyydestä on myös olennainen.

Neuvottelujen lopputuloksen tulee noudattaa työehtosopimusta, ja sen varmistamisessa luottamusmiesten rooli on keskeinen. Luottamusmiehenä tavoitteeni on tuoda valmiita ehdotuksia neuvotteluihin ja pitää hammaslääkärien puolia.
Kiire uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisessä vuoden loppuun mennessä auttamatta tulee. Toivon kollegoilta kärsivällisyyttä, yritämme saada mahdollisimman hyvän neuvottelutuloksen.”

Hyvinvointialueiden hammaslääkäri- ja lääkäriluottamusmiehet kouluttautuivat ja verkostoituivat LNJ:n Luottamusmiesten ajankohtaispäivillä 12.–13.10.2023.

Lue myös
Etsitkö näitä?