Ihmiset

HammaslääkäriliittoLaitetaan työhyvinvointiasiat porukalla kuntoon

11.3.2022Anu Tilander

Hammaslääkärien esihenkilöillä on tärkeä rooli kollegojen työhyvinvoinnin mahdollistajina. Liiton uusi Hyvä työpaikka -opas antaa eväitä työhyvinvointiin.

– Opas on tarkoitettu hammaslääkärien työhyvinvoinnin tueksi ja työkaluksi erityisesti esihenkilöille kaikilla suun terveydenhuollon työpaikoilla. Oppaasta on hyötyä ja iloa myös jokaiselle kollegalle tehtävästä riippumatta, kertoo liiton asiantuntijahammaslääkäri Anna Chainier.

Oppaan on kirjoittanut terveydenhuoltoon erikoistuva HLL Johanna Pellinen, ja ohjaajana on toiminut dosentti, erikoishammaslääkäri, tutkimusjohtaja Anna Maria Heikkinen Helsingin yliopistosta.

Jokainen tarvitsee tukea

Hyvä työpaikka luo hyvinvointia kaikille. Jokainen tarvitsee kollegiaalista tukea ja esihenkilön tukea. Iästä ja kokemuksesta riippuen kollegat voivat tukea toisiaan eri tavoin. Myös esihenkilö tarvitsee vahvan tukiverkoston.

– Vain hyvinvoiva esihenkilö voi tukea muita. Kivijalkana toimivat itsensä johtaminen ja itsereflektio, tukiverkostot, omien töiden uudelleen organisointi sekä esihenkilökoulutus ja kouluttautuminen läpi työuran.

Koulutuksen avulla on mahdollista oppia erilaisia johtamistapoja ja perehtyä johtajuuteen syvällisemmin.

Hyvä johtaminen vahvistaa työn imua

Työelämä on jatkuvassa muutoksessa myös suun terveydenhuollossa.

– Hammaslääkärin osaaminen, oppiminen, motivaatio ja työn imu ovat työhyvinvoinnin ydintä. Hyvällä johtamisella luodaan ilmapiiri, joka mahdollistaa kaiken tämän, Chainier muistuttaa.

Liiton tutkimukset kertovat, että työhyvinvointia tukevia tekijöitä on ammatissa yhä enemmän kuin heikentäviä.

– Huolestuttavaa kuitenkin on, että alle 36-vuotiaiden kollegojen työhyvinvointi on muita heikompaa. Stressiä, kuormittuneisuutta ja uupumusta kokee noin joka neljäs myös vanhemmissa ikäluokissa.

Jotta ammatin hyvä maine säilyy ja ala houkuttelee tekijöitä myös jatkossa, on työhyvinvointiin panostettava enemmän. Tulevaisuudessa hammaslääkärien työhyvinvointi korostuu myös työnantajan maineessa ja rekrytointivalttina, oppaassa muistutetaan.

Sukupolvenvaihdos haastaa johtamista

Ammattikunnan sukupolvenvaihdos on edessä seuraavan vuosikymmenen aikana, kun noin puolet kollegoista siirtyy eläkkeelle.

– Nuorten toiveet ja odotukset eivät välttämättä ole enää samanlaisia. Tämä haastaa myös alan johtamista, Chainier pohtii. Jatkossa työntekijöiden erilaiset elämäntilanteet ja työuran eri vaiheet on huomioitava entistä paremmin.

– Toivomme, että jokainen löytää oppaasta tietoa ja käytännön vinkkejä sekä oman jaksamisen tueksi että avuksi koko työyhteisön hyvinvointiin.

Lue myös Johanna Pellisen Oma paikka -haastattelu Hammaslääkärilehdestä 4/2022.

Tutustu oppaaseen jäsensivuilla (kirjautuminen jäsentunnuksilla): https://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/extranet/tyoelama-ja-edunvalvonta/tyohyvinvointi

 

Lue myös
Etsitkö näitä?