Tiede

Lääke & tiedeMiksi pandemiarajoitukset ovat edelleen tarpeen?

13.8.2020Jukka H. Meurman

Maailmanjärjestystä vavisuttava SARS-Cov-2-pandemia on oikeasti vaarallinen infektio. Lontoon yliopiston tutkijat julkaisivat alkukesästä toistaiseksi laajimman kohorttitutkimuksen, jonka tulokset vahvistavat niitä perusteita, joiden nojalla poliittiset päättäjät määräsivät kokoontumis- ja matkustusrajoituksia sekä suosituksia yli 70-vuotiaiden karanteenista (Banerjee ym. Lancet 2020: 395: 1715–25).

Tutkimus johti matemaattiseen malliin, joka on käyttökelpoinen arvioitaessa eri väestöryhmien todennäköistä kuolleisuutta COVID-19-tautiin. Tutkimuksen väestöpohja oli 3 862 012 yli 30-vuotiasta henkilöä Englannista, naisia 50,7 % ja miehiä 49,3 %.

Henkilöiden perusterveystiedot kerättiin rekistereistä vuosilta 1997–2017, ja meneillään olevan pandemian aiheuttama ylimääräinen kuolleisuus laskettiin eri riskitasoilla. Arviolta 20 % väestöstä kuului korkeaan riskiluokkaan ja heistä 13,7 % oli yli 70-vuotiaita. Alle 70-vuotiaista 6,3 %:lla oli jokin perussairaus. Näiden korkeisiin riskiluokkiin kuuluvien mortaliteetti oli lähes 5 %.

Tutkijat arvioivat myös käyttäytymisrajoitusten merkityksen kuolemanvaaran kannalta. Mikäli ei olisi määrätty mitään rajoituksia, suhteellinen riski heittää henkensä taudin kourissa olisi ollut seitsenkertainen. Tutkimuskohortissa tämä olisi merkinnyt lähes 600 000 ”ylimääräistä” kuolemaa.

Täydellisen rajoituksen skenaariossakin kuolemanriski oli vielä 1,5-kertainen, mikä merkitsee noin 20 000 ylimääräistä kuolemaa – siis verrattuna kyseisen väestön normaaliaikojen kuolleisuuteen.

Tulokset korostavat asetettujen rajoitusten merkitystä sekä puoltavat riskiryhmien identifioimista ja erityistä suojaamista tartunnalta. Suomessa hallituksemme kuunteli kiitettävästi asiantuntijoita ja ryhtyi heti toimeen väestön suojaamiseksi.

Mutta kuten kaikki tiedämme, pandemia ei suinkaan ole menossa ohi vuoden 2020 aikana vaan päinvastoin niittää lisääntyvästi satoaan koko ihmiskunnan keskuudessa.

Aikaisemmista epidemioista saatujen kokemusten pohjalta voinemme ennustaa, että SARS-Cov-2-viruksen aikaansaama toinen aalto on vielä tulematta. Suun terveydenhuollossa tämä merkitsee, ettei tiukennetuista hygieniakäytännöistä voi lipsua.

Lue myös
Etsitkö näitä?