Tiede

Lääke & tiedeLääke ja tiede: Auttaako D-vitamiini COVID-19-taudissa?

21.12.2020Jukka H. Meurman
istock-aurinko_ja_d-vitamiini
(Kuva: iStockphoto)

Otsikon aiheesta on kuluvan syksyn aikana keskusteltu mediassa perustuen siihen, että D-vitamiini on tarpeellinen immuunijärjestelmän toiminnan kannalta. Riittävä D-vitamiinipitoisuus veressä auttaa solutason taistelussa taudinaiheuttajia vastaan. COVID-19-tautiin sairastuneilla on todettu D-vitamiinin puutetta (verinäytteissä 25(OH)D alle 50 nmol/l), josta syystä on ehdotettu, että D-vitamiinilisä saattaisi suojata ko. infektiolta ja/tai auttaa taudista paranemisessa.

Suomessa pimeä talvi on tunnetusti haastava saadaksemme riittävästi D-vitamiinia, jonka metabolia on riippuvainen auringonvalosta. Sen vuoksi maassamme onkin voimassa suositus D-vitamiinilisän nauttimiseksi. Suositus on tällä hetkellä niin lapsille kuin aikuisille 10 µg/vrk ja yli 75-vuotiaille 20 µg/vrk (Terveysportti.fi).

Nyt on julkaistu ensimmäinen meta-analyysi D-vitamiinin merkityksestä COVID-19-taudissa (Pereira ym. Crit Rev Food Sci Nutr, DOI: 10.1080/10408398.2020.1841090). Tutkijat löysivät kirjallisuudesta 1 542 artikkelia aiheesta, joista valikoitui 21 lähempään kriittiseen tarkasteluun.

Tulokset osoittivat, ettei D-vitamiinin puute liittynyt tilastollisesti suurempaan sairastuvuuteen COVID-19-tautiin (vaarasuhde [OR] 1,35, 95 % luottamusväli [CI] 0,8–1,9), mutta vakavaan tautiin sairastuneista 64 %:lla oli D-vitamiinin puute verrattuna vähäoireisempiin potilaisiin (OR 1,64, CI 1,1–2,6). Vähäinen D-vitamiinipitoisuus liittyi erittäin merkitsevästi joutumiseen sairaalahoitoon (OR 1,8, CI 1,4–2,2) sekä kuolleisuuteen (OR 1,8, CI 1,1–2,6).

Tuloksia lähemmin tarkasteltaessa ilmeni tässäkin aineistossa yli 65-vuotiaiden suurempi sairastuvuusriski verrattuna nuorempiin ikäluokkiin. Tämä tunnettu tosiasia on meidänkin maassamme vanhemmalle väestölle osoitettujen karanteensuositusten takana. Ja aivan kuten meillä, siteeraamani tutkimus osoitti, että ennen kaikkea potilaan vakavat perussairaudet liittyvät COVID-19-taudin huonoon ennusteeseen. Ja näihin puolestaan liittyy hyvin usein D-vitamiinin
puuto­stila.

D-vitamiini on oleellisen tärkeä myös suun ja hampaiden terveydelle, mutta siihen en tässä kirjoituksessa puutu. Aiheesta löytyy nimittäin lukuisia artikkeleita ja oppikirjoja alkaen D-vitamiinin tärkeästä merkityksestä hampaiden mineralisaatiossa (ks. esim. Uwitonze ym. J Steroid Biochem Mol Biol 2018; 175: 190–194. doi: 10.1016/j.jsbmb.2017.01.020).

Mutta nyt COVID-19-taudin riehuessa on hammaslääkärin vastaanotollakin hyvä ottaa riittävä D-vitamiininsaanti puheeksi, erityisesti iäkkäämpiä henkilöitä hoidettaessa. Ja talvella kun aurinko ei juurikaan paista, ei itse kunkin muu auta kuin mennä päivittäin vitamiinipurkille!

Lue myös
Etsitkö näitä?