Uutiset

Suunterveys ja yleisterveysLääkärien suunterveysopetus laajenee

1.10.2021Outi Hautamäki

Suun sairauksien opetusta lääketieteen opinto-ohjelmassa on lisätty Helsingin yliopistossa. Suunterveysopetusta on nyt lähes joka vuosikurssitasolla.

– Toisella vuosikurssilla pidän luennot aiheista ”Alkoholi ja suu” sekä ”Diabetes ja suu”. Aivan uutena on kolmannen lukuvuoden johdantokurssi, jonka sisältönä on luento ”Mitä lääkärin tulee tietää suusta” sekä ryhmäopetus, jossa käydään läpi suun tutkiminen ja suun sairaudet pähkinänkuoressa, kertoo yliopistonlehtori, HLT, EHL, LL Johanna Uittamo.

Kolmannen ja neljännen opintovuoden aikana lääkiksen traumakurssilla opetetaan kasvotraumat, hammasperäiset infektiot, suusyöpä, leukaluksaatio ja hammasvammat. Kuudenteen lukuvuoteen kuuluvat kuuden tunnin ”Suu­sairauksien teemapäivä”, ”Pahoinpidelty potilas” -seminaari sekä päivystyksen kertauskurssi kasvotraumoista.

Opettajina toimivat Johanna Uittamo ja dosentti Johanna Snäll, jotka ovat suunnitelleet opintokokonaisuudet. Suusairauksien teemapäivästä vastaa yliopistonlehtori, LT, EHL Olli-Pekka Lappalainen.

– Suunterveyden opetusta oli Helsingissä aiemmin vain muutama tunti. Nyt sitä on huomattavasti enemmän, Uittamo iloitsee.

– Tarkoituksena on varmistaa lääketieteen opiskelijoiden osaaminen suun ja leukojen rakenteiden ja tutkimisen osalta. Siten parannetaan suu- ja leukasairauksien varhaista tunnistamista ja oikean hoitopaikan valintaa. Toivomme todella, että yhteistyö lääkärien ja hammaslääkärien välillä paranee potilaan parhaaksi, Johanna Snäll tiivistää.

Lue myös
Etsitkö näitä?