Uutiset

PääkirjoitusKuntavaalit kansalaisen suulle

8.3.2021Henna Virtomaa
henna_virtomaa_2021_web

Kauppareissulla pysähdyn juustotiskille, ostaisinko tällä kertaa edamia, emmentalia vai kenties jotakin muuta? Elämä on valintoja.

Törmäämme päätöksiä vaativiin tilanteisiin huomaamattamme jatkuvasti, koska vaihtoehtoja on tarjolla paljon. Valintojen tekeminen on toisille luonnikasta ja helppoa. Toisille se puolestaan tuottaa jatkuvasti pientä stressiä, jopa hermostuttaa. Vaihtoehtojen runsaus pakottaa myös pysymään lujana. Jokainen meistä tietää, että valintojen tekeminen, etenkin terveyttä edistävissä asioissa, vaatii lähes aina luonteen lujuutta.

Havahdumme myös terveysasioissa usein jälkiviisasteluun, sillä varmasti moni pohtii omassa elämässään sitä, mitä minun olisi pitänyt tehdä toisin, jotta tilanne olisi nyt parempi. Mitä meidän pitäisi tehdä nyt toisin, jotta saisimme aikaan suunterveyttä, luotua jokaiselle kestävän elinikäisen terveysperustan? Tähän meillä ammattilaisilla on varmasti hyvin yhteneväinen vastaus. Lisäämällä kansalaisen ymmärrystä siihen, mikä on suunterveyttä edistävää. Saavuttaisimme tässä parempia tuloksia, jos valintojen tekeminen olisi helpompaa ja yhteistyö saumatonta eri sektorien ja toimijoiden välillä.

Tätä kirjoittaessani Hammaslääkäriliiton kuntavaaliteemat ja -materiaali on saatu valmiiksi. Liitto pitää kuntavaaleissa tärkeänä kansalaisen aseman huomioimista, osallistamista sekä sitä, miten suun terveydenhuollon palvelut huomioidaan elinkaaren eri vaiheissa. Kun taustalla on tutkittua tietoa, valinnan vaikeus katoaa ja päätöksen teko on kansalaisille helppoa. Hammaslääkäriliitto on tehnyt ja tekee suunnitelmallista ja pitkäjänteistä vaikuttamistyötä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Liitto kysyi terveyskeskusten johtavilta hammaslääkäreiltä esimerkkejä kuntien hyvistä ja toimivista terveyttä edistävistä malleista. Haluamme vaalitavoitteissamme lähteä positiivisuuden kautta, tuomalla esille näitä hyviä paikallisia, terveyttä edistäviä käytäntöjä mahdollistaen samalla niiden leviämisen. Hienoja käytäntöjä löytyy. Monissa organisaatioissa on jo oivallettu integraation merkitys, ja moniammatillista yhteistyötä tehdään eri toimijoiden kanssa.

Jokainen ymmärtää, että on vaikea vaatia sellaista, josta ei tiedä. Meidän tavoitteemme kuntavaaleissa onkin tuoda kansalaisille positiivisella tavalla näkyväksi se, mistä koostuu hyvä suunterveys läpi koko elämän. Tuoda näkyväksi se, mitä jokaisella on oikeus vaatia omaan arkeensa kotikuntansa päättäjiltä. Haluamme tuoda elinkaarimallin avulla niin ammattilaisten kuin kansalaisten tietoon sellaisia toimintamalleja, joiden avulla suun terveyttä edistetään läpi elämän. Meillä on hyvät mahdollisuudet onnistua, mikäli soteuudistus toteutuu kansalaisen näkökulmasta sellaisena kuin se on meille myyty.

Vaalitavoitteidemme keskiössä on kansalainen ja laadukkaat palvelut, joiden toimiessa saumattomasti ”syntyy suusta terveitä kansalaisia”. Liiton tuottama materiaali on tarkoitettu kuntalaisille, kuntavaaliehdokkaille, päättäjille sekä ilman muuta jokaisen ammattilaisen hyödynnettäväksi omassa työssään. Hammaslääkäriliiton vaaliteemoja on helppo jakaa seuraamalla liittoa Facebookissa ja Twitterissä.

Viedään kuntavaalit ja suunterveysasiat jokaiseen keskusteluun, jokaisen kansalaisen suulle.

Henna Virtomaa
Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja

Pääkirjoitus, Hammaslääkärilehti 4/2021. Päätös kuntavaalien siirtämisestä tehtiin sen jälkeen, kun Hammaslääkärilehti oli mennyt painoon.

Lue myös
Etsitkö näitä?