Uutiset

TiedeuutinenKudossiirteet korjaavat hyvin ienvetäymiä

9.12.2022Annika Nissinen
EHL Jukka-Pekka Komulaisen mukaan ennalleen korjaavalla kirurgialla on saatu hyviä tuloksia ienvetäymien hoidossa. (Kuva: Ismo Henttonen)

Suhteellisen yleiset ienvetäymät ovat monesti useamman tekijän summa ja näkyvät suussa ajan kanssa. Kun ienvetäymät aiheuttavat vakavampia lääketieteellisiä tai esteettisiä ongelmia potilaille, hoitokeinoksi jää ennalleen korjaava kirurgia. Potilaat ovat nykyään yhä tietoisempia tästä vaihtoehdosta.

Ienvetäymien syynä voi olla liian voimakas harjaus, tulehdus, hammas­traumat sekä oikomishoito. Lähes poikkeuksetta vetäymiä esiintyy niillä, joilla on hento ientyyppi. Ikenen alla täytyy kuitenkin aina olla myös luupuutos, joka johtuu esimerkiksi hampaan asemasta kaarella. Myös lävistykset tai parafunktiot voivat aiheuttaa vetäymiä. Ienvetäymiä voikin olla sekä hyvän että huonon suuhygienian omaavilla.

Ienvetäymien etenemistä voidaan hidastaa esimerkiksi tehostamalla omahoitoa, mutta syntyneitä vaurioita voidaan parantaa vain korjaavalla kirurgialla. Lääketieteellisiä syitä ennalleen korjaavaan kirurgiseen hoitoon ovat omahoidon hankaluus, etenevä vetäymä ja kova vihlonta. Monelle potilaalle myös estetiikka on hyvin merkityksellinen syy hoitoon hakeutumiseen. Tässä yhteydessä voidaan puhua suun alueen plastiikkakirurgiasta, jolla estetään tai korjataan kehityksellisiä, traumaattisia tai sairauden aiheuttamia ikenen, alveo­laarimukoosan tai luun puutoksia.

Tavoitteena on saada hoidettavalle alueelle ienvolyymiä sekä lisää kiinnittynyttä ja keratinisoitunutta ientä, joka kestää paremmin omahoidossa ja on vastustuskykyisempää. EHL Jukka-Pekka Komulainen kuitenkin huomauttaa, ettei tutkimuksissa ole pystytty osoittamaan kiistattomasti, kuinka paljon keratinisoitunutta ientä tarvitaan. Kiinnittynyt ien hampaan tai implantin ympärillä parantaa kuitenkin selkeästi estetiikkaa ja helpottaa omahoitoa kotona.

Pehmytkudossiirteet ovat usein ideaalimateriaali pehmytkudospuutosten rekonstruktioon. Pienessä mittakaavassa sidekudossiirteellä pystytään paikkaamaan myös kovakudoksen puutteita. Siirteitä saadaan pääasiassa suulaen alueelta ja tuberalueelta. Siirteen määrä ja laatu vaihtelevat ottokohdasta ja potilaasta riippuen. Jos siirrettä ei pystytä ottamaan potilaalta, vaihtoehtona ovat kollageeniset keinomateriaalit, jotka muodostavat sitä kudosta, jota siirteen ympäristössä on.

– Sitä, paljonko tilavuutta realisoituu, ei pystytä täysin ennustamaan. Keinomateriaaleilla saavutettu volyymi ei ole läheskään niin varma kuin omilla siirteillä.

Koronaalisesti siirretty läppä ja sidekudossiirre on yhä hoidon ”golden standard”. Aiheesta on useita seurantatutkimuksia. Esimerkiksi 27-vuotisseurannassa sidekudossiirteen osalta on havaittu, että hoidolla saavutetaan merkittävä keratinisoituneen ikenen lisäys ja ienvetäymien eteneminen pysähtyy hoidetuissa kohdissa.

Toimenpiteen ennuste paranee, jos se tehdään atraumaattisesti, mikrokirurgisesti, kiinnittämällä huomiota läppään, sen käsittelyyn ja ompeleisiin sekä varmistamalla hyvä siirteen adaptaatio vastaanottokohtaan. Huomiota vaativat myös postoperatiiviset tekijät.

– Ennusteeseen vaikuttavat vahvasti potilaskohtaiset tekijät. Säännöllinen ylläpitohoito ja omahoidon ohjeet on tärkeä huomioida toimenpiteen jälkeen.

Lähde: EHL Jukka-Pekka Komulaisen luento Ienvetäymän hoito ja pehmytkudosaugmentaatiot. Hammaslääkäripäivät 11.11.2022.

Lue myös
Etsitkö näitä?