Tiede

Lääke & tiedeKoronavirusinfektioon liittyvät samanaikaiset muut hengitystieinfektiot

23.9.2020Jukka H. Meurman
istock-flunssa_nainen
(Kuva: iStockphoto)

Suomessakin syksyn saapuessa tavanomaiset nuhakuumeet, ns. flunssat lisääntyvät, mikä aiheuttaa vaikeuksia meneillään olevan pandemian kartoittamisessa.

Julkisuudessa on todettu, että ”tarpeeton” SARS-CoV-2-testaaminen on lisääntynyt esimerkiksi hätääntyneiden vanhempien viedessä lapsiaan testattavaksi – varsinkin kun asiaan liittyvät viranomaisohjeet ovat olleet epäselviä ja osin ristiriitaisia.

Amerikkalaiset tutkijat julkaisivat elokuussa 2020 mielenkiintoisen työn, jossa selvitettiin otsikossa mainittua asiaa (Massey ym. Frontiers Microbiol 2020. doi:103389/fmicb.2020.0279). SARS-CoV-2-infektion saaneista voi jopa 80 % olla oireettomia, kun taas 3–4 % infektoituneista kuolee viruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin hoidosta riippumatta.

Taudin oireet ovat epäspesifejä, kuten kuumetta, särkyä, yskää, nuhaa, tukkoisuutta ja poikkeavaa väsymystä, mutta on myös patologisista veren hyytymisreaktioista johtuvia hengenvaarallisia oireita. Aivan samoja oireita kuin monissa muissakin hengitystieinfektioissa.

Tässä kirjoituksessa siteeraamaani tutkimukseen osallistui 12 075 henkilöä, joilta otettiin SARS-CoV-2-näyte maalis-huhtikuussa 2020. Koronavirusanalyysin ohella näytteistä tutkittiin 38 muuta hengitystiepatogeenia, viruksia, bakteereita ja sieniä.

Analyysitulosten saavuttua tutkittavat jaettiin kahteen ryhmään: niihin, joilla SARS-CoV-2-näyte oli positiivinen (14 % tutkituista), ja niihin, joilla näyte oli negatiivinen. SARS-CoV-2-positiiviset olivat keskimäärin 11 vuotta vanhempia kuin koronavirusnegatiiviset. Sukupuolten välillä ei infektoitumisessa ollut eroa.

Samanaikainen muu respiratorinen infektio todettiin 86 %:lla SARS-CoV-2-infektoituneista verrattuna 76 %:iin SARS-CoV-2-negatiivisista, ja tämä ero oli tilastollisesti erittäin merkitsevä (p < 0,0001).

Yleisimmät samanaikaisen infektion aiheuttajat olivat Staphylococcus aureus, Epstein-Barr-virus, herpesvirus 6, Moraxella catarrhalis, Klebsiella pneumoniae, metapneumovirus sekä adenovirus – tässä järjestyksessä. Lisäksi havaittiin, että koronaviruksen saaneilta löytyi merkitsevästi useammin monta samanaikaista taudinaiheuttajaa verrattuna SARS-CoV-2-negatiivisiin.

Tulokset ovat kliinisesti erittäin arvokkaita, ja on huomioitava, että samanaikaisten infektioiden aiheuttajista S. aureus, M. catarrhalis ja K. pneumoniae yksinäänkin voivat aiheuttaa hengenvaarallisen infektion. Nämä samanaikaiset infektiot ymmärrettävästi huonontavat koronaviruksen saaneen potilaan ennustetta – ja päinvastoin: jos potilaalla on kyseisten bakteerien aiheuttama tulehdus, koronavirustartunta pahentaa sitä.

Lue myös
Etsitkö näitä?